Eerste reacties herstelplan bodemdaling positief

Franeker – (lc) Het herstelplan om de effecten van bodemdaling in Noordwest Friesland aan te pakken lijkt de goedkeuring van de boeren in het gebied te kunnen wegdragen. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst voor agrariërs dinsdag was de stemming redelijk positief. De herinrichting van het gebied ten noorden en westen van Franeker heeft voor de boeren aanzienlijke gevolgen. Er wordt drainage aangelegd, sloten worden verbreed en tegelijk zal er een grootscheepse ruilverkaveling plaatsvinden.

error: Bericht Beveiligd!