Eerste van de ruim 29.000 panelen voor zonnepark Kie Franeker

Ten westen van het bedrijventerrein Kie in Franeker bouwt Solarfields Nederland BV een zonnepark dat energie levert voor ongeveer 3000 huishoudens. Aankomende woensdag, 13 december om 14.00 uur, bevestigt Thiadrik Twerda, wethouder van Franekeradeel, samen met één van de directeuren van Solarfields het eerste zonnepaneel.

Daarna kan de bouw van start.

Zonnepark De Kie grenst aan één kant aan bedrijventerrein Kie en aan één kant aan de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen. Er worden ruim 29.000 zonnepanelen geplaatst op een oppervlakte van 10,3 ha. Daarmee kunnen straks ongeveer 3000 huishoudens worden voorzien van duurzame elektriciteit. Met een opbrengst van 10,15 megawatt elektriciteit per jaar, wordt zonnepark De Kie één van de tien grootste zonneparken in Nederland.

Solarfields Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grondgebonden zonneparken en grootschalige zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland.

Mijlpaal

Voor Solarfields vormt de plaatsing van het eerste paneel ook een mijlpaal. Zonnepark De Kie is het eerste zonnepark dat Solarfields geheel heeft ontwikkeld en realiseert in Nederland. Ook voor de gemeente Franekeradeel een bijzonder moment zo concreet op deze schaal mee te werken aan het opwekken van duurzame energie.

error: Bericht Beveiligd!