Er zijn, het mooiste wat je iemand kan geven!

Franeker – afgelopen donderdag werd bij de Rotaryclub Franeker door Jelly van der Velde, verteld- en voorlichting gegeven over palliatieve terminale zorg.  Jelly van der Velde, in Franeker bekend door haar zorgonderneming `In Balans`, vertelde, dat ze ooit in Den Haag startte met haar opleiding als verpleegkundige.

Na haar opleiding werkte Jelly een tijd in Duitsland als verpleegkundige. Wat al heel snel haar belangstelling had, was de Palliatieve Zorg. Dat liet haar niet meer los, ondanks de andere richting die ze in haar werk zocht via haar bedrijf `In Balans`, gespecialiseerd in diverse massagevormen en de bowentherapie.

Ze werd vrijwilliger bij Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Friesland, met een hospice aan de Noordersingel 54 in Leeuwarden.  Belangeloos werk door mensen die `er zijn`voor mensen in de laatste levensfase en die bijdragen aan een `goede dood`. Dat kan in het hospice, maar ook thuis. In alle gevallen gaat het om het welbevinden van de terminale cliënt. Zijn of haar wensen staan centraal en zijn leidend.

VPTZ heeft zoals gezegd een hospice in Leeuwarden. In Noordwest Friesland is ook een hospice in Harlingen, onderdeel van een andere stichting, maar met dezelfde doelstelling.  Vrijwilligers va VPTZ Noordwest Friesland verlenen ondersteuning aan terminale cliënten en hun mantelzorgers. De vrijwilliger heeft een waakfunctie, helpt bijvoorbeeld met drinken, opfrissen, toiletgang, maar kan er ook voor zorgen dat er weer wat meer rust thuis komt. De duur van de thuiszorg is altijd weer anders.

De inzet kan weken duren of juist onverwacht kort zijn. Zo kan het een bepaalde dag in de week zijn, maar het kan ook voorkomen dat een vrijwilliger er elke  nacht is. Jelly maakt duidelijk, dat de vrijwilligers geen vervanging zijn van de medische thuiszorg, huishoudelijke hulp en mantelzorg. Wel verlenen ze aanvullende zorg en kunnen voor continuïteit zorgen als de mantelzorg tijdelijk ontbreekt. Een vrijwilliger heeft een observerende en ondersteunende houding tijdens het waken.

In de meeste gevallen wordt de hulp aangevraagd door de thuiszorg. Ook de cliënt zelf, de mantelzorger of de huisarts mogen de hulp aanvragen. Kortom, iedereen die betrokken  is bij de cliënt mag de Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Friesland vragen.

VPTZ is een stichting. Er is, aldus Jelly van der Velde, ook een Stichting Vrienden van de VPTZ Noordwest Friesland. Je kan als vriend VPTZ steunen en geld wordt besteed aan  training, scholing e.d. VTPZ is grotendeels afhankelijk van giften, donaties, legaten. Daarvoor bestaat dus de stichting van `de vrienden ` die een Anbi status heeft. Jelly van der Velde is zelf inmiddels toegetreden tot het bestuur.

Belangrijk werk en in te schakelen door gemeenten uit heel Noordwest Friesland: Terschelling, Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden en een deel van Tytsjerksteradiel. Een mens begeleiden in de laatste fase van zijn of haar leven `Er zijn, het mooiste wat je iemand kan geven`. www.vptznwfriesland.nl.