Extra toegankelijk stembureau in Franeker

Op woensdag 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om het voor zo veel mogelijk inwoners van Waadhoeke mogelijk te maken om te stemmen, wordt er een extra toegankelijk stembureau ingericht in het gemeentehuis in Franeker. Het is op verschillende manieren aangepast zodat mensen met een beperking er makkelijker kunnen stemmen.

Inclusief Stembureau
In het stembureau in het gemeentehuis wordt een zogenaamd Inclusief Stembureau georganiseerd. Dat gebeurt samen met een ervaringsdeskundige van werkgroep toegankelijkheid Leeuwarden. Een Inclusief Stembureau houdt in dat er in dit stembureau extra aandacht is voor kiezers met beperkingen. Iedereen kan hier terecht.

Wat is er extra?
Het stembureau is bijvoorbeeld uitgerust met een stemmal en een soundbox, zodat kiezers met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. Er is hulp beschikbaar voor kiezers met een licht verstandelijke beperking. Het inclusieve stembureau is extra ruim opgezet, zodat inwoners met een rolstoel of een scootmobiel goed terecht kunnen. En er is een extra groot stemhokje voor rolstoelen van een afwijkend formaat.

Zo werkt een stemmal en soundbox
De stemmal is een speciale plaat met gaten die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. De soundbox met koptelefoon vertelt de kiezer welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De kiezer vindt de juiste kandidaat door de gaten te tellen en vervolgens met potlood het gaatje inkleuren. Op www.waadhoeke.nl/verkiezingen/stemmen-met-een-beperking staat een link naar een (toegankelijk) filmpje met meer informatie.

Prokkelduo
Er is een prokkelduo werkzaam op het stembureau de Terksflier in Sexbierum. Een prokkelduo bestaat uit een persoon mét en een persoon zonder een beperking. Zij kunnen helpen bij het stemmen. Meer informatie over prokkelduo’s staat op de website van Stichting Prokkel: www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus.

Standaard op ieder stembureau
Op ieder stembureau is het volgende standaard geregeld. Voor mensen met een visuele beperking:
• De eigen telefoon mag gebruikt worden met vergroting of een andere elektronische loep of camera bij het stemmen.
• Op ieder stembureau is een loep en een vergrote kandidatenlijst aanwezig.
• De kiezer kan hulp in het stemhokje krijgen bij het stemmen. Daarvoor kan de kiezer zelf iemand meenemen of hij of zij kan een stembureaulid om hulp vragen.
Voor mensen met een lichamelijke beperking:
• Bijna alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel van standaardformaat. Op www.waadhoeke.nl/stembureaus staat welke locaties niet helemaal rolstoeltoegankelijk zijn.
• Er is minimaal één stemhokje met een laag schrijfblad, voor kiezers in een rolstoel.
• In alle stembureaus zijn de stembureauleden beschikbaar voor hulp en begeleiding. De kiezer kan hulp vragen bij het stemmen door een medewerker van het stembureau of door iemand naar eigen keuze. Deze hulp is alleen mogelijk buiten het stemhokje.

De gemeente doet haar best om de stembureaus voor iedereen toegankelijk te maken. Helaas zijn er een aantal niet rolstoeltoegankelijk. Dat zijn de Martinus Tsjerke in Bitgum, het Parochiehuis in Dronryp, en Verenigingsgebouw de Spitsroeden in St.-Jacobiparochie.

error: Bericht Beveiligd!