Extra toegankelijk stembureau Saxenoord

Op jouw stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau. Maar je kunt bij elk stembureau in de gemeente Waadhoeke stemmen. Standaard zijn er op de stembureaus een aantal zaken geregeld voor mensen met een beperking.

Locatie extra toegankelijk stembureau

In het woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker (Prinses Beatrixstraat 1) zijn extra voorzieningen om je te helpen bij het uitbrengen van je stem.

Wat is er extra?

Het inclusieve stembureau Saxenoord in Franeker heeft extra faciliteiten om je te ondersteunen bij het stemmen.

Zoals:

  • Een stemmal en soundbox;
  • extra ruime opzet zodat je met een rolstoel of scootmobiel goed terecht kunt;
  • 2 gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • een extra stembureaulid voor hulp, begeleiding en informatie;
  • groot stemhokje voor rolstoelen met een afwijkend formaat;
  • een invalidentoilet.
  • Standaard geregeld

Op ieder stembureau is het volgende standaard geregeld:

Voor mensen met een visuele beperking Je mag je eigen telefoon met vergroting of een andere elektronische loep of camera gebruiken bij het stemmen. Op ieder stembureau is een loep en een vergrote kandidatenlijst aanwezig. Je kunt hulp in het stemhokje krijgen bij het stemmen. Je mag hiervoor zelf iemand meenemen of je kunt een stembureaulid om hulp vragen.

Op elk stembureau kun je gebruik maken van een tolk op afstand voor slechthorende of dove stemmers. Vraag er naar op het stembureau. Voor mensen met een lichamelijke beperking, Bijna alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel van standaardformaat. In de lijst met stembureaus zie je welke locaties niet helemaal rolstoeltoegankelijk zijn. Er is minimaal één stemhokje met een laag schrijfblad, voor kiezers in een rolstoel. In alle stembureaus zijn de stembureauleden beschikbaar voor hulp en begeleiding.

Je kunt hulp vragen bij het stemmen door een medewerker van het stembureau of door iemand naar eigen keuze. Deze hulp is mogelijk buiten het stemhokje. In het extra toegankelijke stembureau Saxenoord is een extra groot stemhokje beschikbaar voor rolstoelen van een afwijkend formaat.

Vervoer naar het stembureau

Heb je geen vervoer, is het stembureau niet op loopafstand of ben je slecht ter been? De chauffeurs van Automaatje brengen je graag naar het stembureau. Eén telefoontje naar de matchmaker en jouw aanvraag wordt genoteerd en doorgegeven aan één van de vrijwilligers. De vrijwilliger haalt je op, rijdt – en begeleid je als je dat wilt-  naar de stembus en brengt je weer veilig thuis. Meer weten? Lees er alles over op de pagina Vervoer naar het stembureau.

Verbeterpunten

De voorzitter van het stemlokaal houdt klachten en opmerkingen bij. Kom je in het stemlokaal iets tegen wat ontoegankelijk is? Meld dit bij de voorzitter van het stemlokaal. Misschien kan het direct worden opgelost. Hiermee help je ook andere kiezers.