Financiële tegenvaller voor Waadhoeke in het sociaal domein

Begin oktober presenteerde de gemeente Waadhoeke een begroting met een positief saldo van ruim €1,3 miljoen. Deze week moet het college van B&W de gemeenteraad een ‘winstwaarschuwing’ geven op het gebied van het sociaal domein. De berekeningen wijzen uit dat er in 2019 €1,9 miljoen meer nodig is dan verwacht. Met onder andere de opgebouwde reserve van het sociaal domein kan de gemeente deze tegenvaller toch opvangen.

De verwachte tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door maatregelen van de Rijksoverheid, verhoogde tarieven en een toegenomen aantal cliënten op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. De gemeente hield al rekening met grote onzekerheden in het sociaal domein, die directe financiële gevolgen konden hebben. Nu wijzen de eerste voorlopige berekeningen uit dat hiervoor waarschijnlijk €1,5 miljoen meer nodig is. Daarbij is ook aangekondigd dat de gemeente €0,4 miljoen minder ontvangt in het gemeentefonds.

In totaal moet de gemeente dus dekking zoeken voor een tegenvaller van €1,9 miljoen. Hiervoor wordt het positieve saldo van de begroting (€1,3 miljoen) gebruikt en aangevuld met €0,6 miljoen uit het budget Onvoorzien structureel. Hiermee kan het college van B&W nog steeds een sluitende begroting aanbieden. In de meerjarenbegroting kan de gemeente nog steeds rekenen met een positief saldo oplopend naar 1 miljoen in 2022.

De gemeente Waadhoeke kijkt nu kritisch naar de kosten in de begroting van het sociaal domein. Met de andere samenwerkingsgemeenten wordt onder andere geïnventariseerd hoeveel cliënten bij de Dienst Noardwest Fryslân een indicatie op het gebied van jeugdzorg hebben en hoeveel én welke zorg zij nodig hebben. Daarnaast bekijkt het gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke of de hulp die hun cliënten krijgen goed op maat is of wellicht te zwaar. In het laatste geval zou de gespecialiseerde hulp afgeschaald kunnen worden.

De gemeente Waadhoeke is niet de enige gemeente die kampt met een tegenvallende begroting in het Sociaal Domein. Vanwege deze cijfers wordt ook op provinciaal niveau  actie ondernomen. Hiertoe stelt Sociaal Domein Friesland een taskforce samen die inzicht moet krijgen in de kostenontwikkeling op het gebied van Jeugdzorg.

error: Bericht Beveiligd!