FNP: Kaatssport verdient volwaardig museum

FNP: Kweaslach PvdA De PvdA wil het kaatsmuseum een plek geven in Museum Martena in Franeker. Dat is twintig jaar terug in de tijd en doet geen recht aan de eeuwenoude kaatssport en aan Franeker als kaatsstad. Vanaf 1995 was het kaatsmuseum gehuisvest op de bovenverdieping van de eerdere Friesland Bank in Franeker. Daarvoor, van 1972 tot 1995, was de geschiedenis van de kaatssport ondergebracht in een paar zaaltjes van museum het Coopmanshûs, maar het kreeg weinig aandacht. De laatste twintig jaar is door het bestuur en vrijwilligers veel werk verzet, is een prima collectie opgebouwd en veel tijd en energie gestoken in de documentatie van de kaatssport.

Het bestuur van het inmiddels verzelfstandigde museum (los van de KNKB) moet andere huisvesting zoeken nu de nieuwe eigenaar van de Friesland Bank hen de
huur heeft opgezegd. Het bestuur lijkt in die opzet te slagen nu zij een prachtige plek aan de Voorstraat in Franeker hebben gevonden, in het eerdere bankgebouw van de ABN/AMRO. Vlakbij het Sjûkelan met de markante PC-torens: “Hjir rekket de bal it hert“. In dit pand kan de collectie nieuw vorm gegeven worden, gebruik gemaakt van de modernste technieken, en kan niet alleen de geschiedenis van het Friese spel tentoongesteld worden, maar ook de geschiedenis van het internationale kaatsen. Zo krijgt Franeker er een volwaardige voorziening bij en kan het haar naam als kaatsstad waar maken. Bovendien krijgt een van de grote leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming en, dankzij de mooi ontworpen voorgevel door architect Rein Hofstra, de Voorstraat een fraaier aanzien.

De FNP-fracties in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Franekeradeel kregen een ruime meerderheid voor hun voorstel om éénmalig geld beschikbaar te
stellen voor dit nieuwe museum. De PvdA in Provinciale Staten stemde van harte in met dit initiatief – onbegrijpelijk dat de PvdA in Franekeradeel niet
instemde met dit initiatief van de FNP. Noch onbegrijpelijker is dat de PvdA nu met het idee komt om het kaatsmuseum weer onderdeel te laten worden van het
zwaar gesubsidieerde museum Martena. Het kaatsmuseum wordt bestuurd en beheerd door vrijwilligers en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Het zijn mensen
die het kaatsen en haar geschiedenis “yn it bloed sit” en dit stukje cultuur met grote passie willen uitdragen. Het kaatsmuseum zorgt zelf voor de jaarlijkse exploitatie en doet dus geen beroep op de grote structurele subsidiepotten van de gemeente, zoals de PvdA in haar persbericht naar voren brengt. Met de eenmalige bijdragen van provincie, gemeente en andere fondsen kan het pand aangekocht en als museum ingericht worden.

Kulturele Haadstêd is pas in 2018, maar met het internationaal bekende Planetarium, het fraaie museum Martena en het nieuwe kaatsmuseum is Franeker
klaar voor dit evenement. De stad kan een belangrijke rol spelen in de ontvangst van de vele toeristen die naar Fryslân zullen komen. Bovendien investeren het provincie- en gemeentebestuur de komende jaren behoorlijk veel geld in de toeristische (water)infrastructuur. De bootjesmensen zullen graag
een of twee dagen in Franeker willen aanmeren, maar dan moet er wel wat te beleven en te bekijken zijn.

De PvdA wil terug in de tijd, brengt het kaatsmuseum weer terug naar het minimale nivo van de 70’er en 80’er jaren en lijkt de kaatsgeschiedenis weer
weg te willen drukken in een zaaltje van het gemeentelijk museum. Geen vrijwilliger die zich er noch druk om zal maken. De FNP doet liever een stap voorwaarts en zet de ramen en deuren open om al het mooie wat wij te bieden hebben – en waar wij trots op zijn – in de volle breedte tentoon te stellen.

Een volwaardig kaatsmuseum – een boppeslach voor Franeker.

Namens bestuur en fractie
FNP Franekeradeel
Bram Bonnema

error: Bericht Beveiligd!