Fonds Verstandelijk Gehandicapten zoekt vrijwilligers

Franeker – Het rayon N.W. Friesland van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten is op zoek naar een aantal vrijwillige wijkhoofden die haar jaarlijkse collecte mee willen helpen organiseren (maandag 26 september t/m zaterdag 1 oktober 2011) in Franeker, Sexbierum en Tzum. Werkzaamheden zijn: vrijwilligers benaderen en informeren, enig schrijfwerk, collectebussen rondbrengen e.d. Uiteraard zijn collectanten ook van harte welkom.

Begeleiding is aanwezig en reiskosten worden vergoed.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden of langskomen bij de Vrijwilligerscentrale in de Skûle, Godsacker 35, Franeker. Telefoon: 0517-397800, mailen kan ook: info@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!