Franeker: Alles rond de Koninklijke PC (Video)

Franeker – Veel bezoekers komen met auto naar de jaarlijkse PC in Franeker. Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad van Franeker is daar niet op berekend en kan de toestroom van grote hoeveelheid auto’s niet aan. Daarom worden er ieder jaar maatregelen getroffen die hieronder worden geschreven.

Afsluiting binnenstad 
De binnenstad van Franeker wordt woensdag 3 augustus 2011 tussen 6.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Zo is de stad veiliger voor het publiek en heeft de politie, de brandweer en het ambulancepersoneel vrije doorgang. Om deze vrije doorgang te garanderen, zullen op 3 augustus de straten: Pier Wensemiusstraat, Ypeijsingel thv de Harlingerweg, Burgemeester Westerhuisstraat en de Loréstraat thv de viaducten door middel van obstakels tussen 07.00 uur en 18.00 uur worden afgesloten.

Parkeren in de bermen van de rondweg tot 02:00 ‘s nachts
Net als voorgaande jaren kan er tijdelijk geparkeerd worden op de Burgemeester J Dijkstraweg,
(zie situatietekening)Door middel van afzettingen en borden wordt er in de bermen van de rondweg van Franeker parkeerruimte gecreëerd. Zo kan men op 3 augustus tot 02:00 uur ’s nachts auto’s veilig én op loopafstand van het evenement parkeren. Eerder is het voorgekomen dat auto’s pas de volgende ochtend na de PC, of zelfs nog later, weer werden opgehaald. Dit leidde tot verkeersonveilige situaties. Daarom zullen auto’s die na 02:00 nog op de Burgemeester J Dijkstraweg geparkeerd staan worden weggesleept. Let op: de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig. 

Vrijgeleide
Het volledig afsluiten van de binnenstad kan voor o.a. mindervaliden, leveranciers en bewoners van de binnenstad van Franeker erg hinderlijk zijn. Om discussie bij de hekkenwacht te voorkomen werkt de gemeente met vrijgeleides. Voertuigen met een vrijgeleide worden doorgelaten bij de hekkenwacht. Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides af te halen. Deze worden afgegeven op naam (legitimatie meenemen verplicht) en op kenteken van de auto. Lukt afhalen niet, dan kan de vrijgeleide, mits voor 29 juli aangevraagd, ook door de gemeente worden opgestuurd.

Parkeerverbod 
Voor de straten Vliet en Tuinen geldt een eenzijdig parkeerverbod. Parkeren is alleen mogelijk langs de waterkant, alle voertuigen die aan de woningzijde geparkeerd staan worden weggesleept. 
Het is verboden om te parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Aangepaste busroute 
De bus rijdt vanaf maandag 25 juli tot en met donderdag 4 augustus 18.00 uur een aangepaste route. In overleg vervallen de bushaltes Kleyenburg, Sjûkelân, Hertog van Saxenlaan. De bus rijdt deze dagen via de rondweg.

Fietsenstalling op het parkeerterrein naast de muziekschool 
100 m van het kaatsterrein.
Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om fietsen te stallen op het Westerbolwerk ter hoogte van het Sjûkelân en het brugje naar de Ypeysingel.
Alle fietsen die op woensdag 3 augustus alsnog op het Westerbolwerk worden neergezet, worden uit oogpunt van veiligheid verwijderd. U kunt uw fiets dan weer terug vinden in de officiële fietsenstalling.

Inzameling huisvuil op P.C.- dag 3 augustus 2011
De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel binnen de bebouwde kom alsmede het buitengebied, worden normaal gereden.

Milieustraat.
De milieustraat op het industrieterrein West (Morsestraat 4) is op woensdag 3 augustus 2011 normaal geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

Toiletwagens- urinoirs.
Op woensdag 3 augustus staan er in Franeker toiletwagens bij de Muziekschool, bij de Breedeplaats, op de Voorstraat en de Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 2 augustus al geopend voor gebruik. Op de Voorstraat tussen het Sjûkelân en het museum, op de Sjaardemastraat en op de Bredeplaats worden urinoirs geplaatst.
Maak gebruik van de toiletwagens en urinoirs, ze staan er niet voor niets!

Afsluiting Vijverstraat In verband met het opbouwen en afbreken van o.a. de tribunes op het PC terrein is de Vijverstraat op dinsdag 2 en donderdag 4 augustus van 08:00 tot 18:00 voor auto’s en vrachtwagens afgesloten met paaltjes. Het verkeer kan via de Academiestraat en de Waagstraat de Voorstraat bereiken. Het verbod om de Academiestraat in te rijden zal op dinsdag 2 en donderdag 4 augustus komen te vervallen. Alle andere toegangswegen naar de Voorstraat blijven geopend.

Afsluiting Hofstraat 
Om tijdens de kermissen een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en Voorstraat zal de Hofstraat op 3 augustus na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten. Houd hier met de bevoorrading rekening mee!

Afsluiting stegen
Ondanks de aanwezigheid van toiletvoorzieningen worden de Nauwesteeg en de Wijdesteeg tijdens evenementen vaak gebruikt als openbaar toilet. Om wildplassen en overlast in de stegen te voorkomen worden de beiden stegen op woensdagavond 3 augustus vanaf 18:00 aan de kant van de Voorstraat afgesloten voor publiek.

Politie
Er is extra politie aanwezig op dinsdagavond 2 augustus. Op woensdag 3 augustus is de gehele dagextra politie aanwezig.

 

 

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!