Franeker is een cultuurhistorisch monument rijker *foto’s*

Na bijna honderd jaar is de historische doorgang in het Noorderbolwerk in Franeker weer een feit. Wat lange tijd bekend stond als het ‘Geuzengat’ is nu na de restauratie weer een heuse ‘Geuzengang’ geworden. Vrijdagmiddag overhandigde Jan Pieter Verhoog namens de Vrienden van de Stad Franeker de sleutel van het hek aan wethouder Joop Bekkema van de Gemeente Franekeradeel, waarna met een ‘geuzenneutje’ de restauratie werd beklonken. Franeker is een cultuurhistorisch monument rijker.

Stichting Vrienden van de Stad Franeker

De Vrienden van de Stad Franeker hebben de restauratie kunnen uitvoeren dankzij financiële ondersteuning van enkele fondsen, belangeloze inzet van diverse mensen en de welwillende medewerking van de gemeente. Die is zeer ingenomen met de reconstructie van de Geuzengang omdat het goed aansluit bij de ‘Franeker Waddenpoort’. Dit project behelst de aanleg van bootsteigers langs het bolwerk en een zogenaamd ‘teenpad’, vanwaar de Geuzengang bereikbaar is. Voor de watersporters is er een waardevolle cultuurhistorische attractie bijgekomen.

Geheime toegangspoort

De Geuzengang dateert uit de 80-jarige Oorlog; het is een kleine doorgang in het Noorderbolwerk, indertijd een verdedigingswal. Als de stadspoorten gesloten waren konden de stadsbewoners ongemerkt de stad verlaten. Later, in de negentiende eeuw, werd de gang gebruikt om slachtvee vanaf de weilanden de stad in te leiden. Ook biervaten rolden hier naar binnen.

Sinds begin vorige eeuw was de gang nagenoeg volgestort en deels toegankelijk vanaf de tuin van de heer Baanstra. In Franeker deden mythische verhalen de ronde.  Een dwarsgang zou nog gevuld zijn met wapens en munitie uit de 80-jarige oorlog; er was zelfs sprake van skeletresten. Men kan er nu zelf een kijkje nemen.

Marcel Teensma was erbij en maakte de volgende foto-impressie