Franeker Jeugd in Bedrijf

Afgelopen vrijdag 1 juli is een 125 tal kinderen van Klas 2 Havo AMS en Groep 8 Kabas op bezoek gekomen bij Assurantiebedrijf Froonacker aan de Voorstraat om verschillende presentaties te geven in het kader van het project ‘Franeker Jeugd in Bedrijf’. Deelnemende bedrijven waren: Folkertsma Financiële Dienstverlening, Rabobank, Accon AVM en Froonacker. Het evenement komt voort uit het Koploper project waarin een aantal bedrijven uit Franekeradeel maatschappelijk verantwoord ondernemen gezamenlijk hebben omarmd en concrete invulling geven. Onder toeziend oog van Wethouder De Pee hebben de kinderen een ochtend lang presentaties gegeven over hun bevindingen.

Doel van het ‘Franeker Jeugd in Bedrijf’ project was om kinderen vertrouwd te laten raken met (het belang van) de wereld van financiële diensten en ze kennis te laten maken met ondernemers en bedrijven uit deze sector welke in Franeker actief zijn.  Verder is het van het belang de jeugd zo vroeg mogelijk te laten doordringen dat bewuste keuzes op financieel gebied essentieel zijn zodat ze een gezonde financiële huishouding hebben en houden.

De Havo 2 leerlingen hebben 10 minuten presentaties gegeven aan elkaar en aan de deelnemende bedrijven. Themavraag was: ‘wat moet je doen met zoveel poen?’. De kinderen is in groepen gevraagd bepaalde voorbeeld personen uit diverse levensfases nader onder de loep te nemen en uit te zoeken waar zij financieel tegen aanlopen en welke keuzes men moet maken. In dit geval met de bijzondere gebeurtenis ‘het winnen van €100.000,-‘ in de loterij als extra -luxe- uitgangspunt.  De presentaties waren zeer vindingrijk en liepen uiteen van feitelijke cijfer-presentaties tot toneelstukjes. Er werd niet gesproken over een ‘financieel plan’ maar een ‘creatief plan’, iets wat de initiatiefnemers zeer aansprak. Zowel de wijze van presenteren als verfrissende kijk op deze vraagstukken werden door Folkertsma, Buijse, Van Buiten en Bergsma zeer gewaardeerd.

Groep 8 van de Kabas heeft op school bedrijfspresentaties gemaakt die zij tijdens de pauzes op een ware Bedrijvenbeurs hebben gepresenteerd. Ook daarin werd goed duidelijk dat de kinderen hebben kennisgemaakt met het reilen en zeilen van het financiële bedrijfsleven. Zij zijn de afgelopen weken heel druk geweest met presentaties aanhoren, bedrijven bezoeken en interviews afnemen! Vol vuur hebben zij de deelnemende bedrijven vertegenwoordigd.

De kinderen hebben zelf, met behulp van een eigen organisatiecomité, de dagindeling georganiseerd, voor lekkers gezorgd en de ochtend goed laten verlopen samen met de begeleiders van beide scholen.

Het project zal een vervolg krijgen in een vergelijkbare opzet en hopelijk met andere bedrijven/ ondernemers en scholen uit de regio. Bergsma: “De scholen hebben concrete projecten uit de nabije (bedrijfs-)praktijk nodig en die hebben vervolgens een rijke basis beschikbaar aan projectmateriaal. Bovendien biedt het ook een mooie kans om je passie te laten zien. Hoe mooi is dat?!”. “Het is inspirerend te zien hoe kinderen kijken naar je bedrijf en wat je doet. Ook wanneer ze duidelijk hebben dat dit niet is wat ze willen doen! Dat is ook winst voor een kind in zijn of haar zoektocht voor een toekomstige loopbaan”.

fib1 fib2

error: Bericht Beveiligd!