Franeker theater heeft een forse huurschuld

Franeker – Schouwburg De Koornbeurs in Franeker heeft een huurschuld bij de gemeente Franekeradeel van ruim 46.500 euro. Het college houdt dit bedrag in op het bedrag van tachtigduizend euro dat het theater krijgt om de exploitatie te verbeteren. Ruim twee jaar geleden is er een verbeterplan opgesteld voor De Koornbeurs. Het theater kampte al jaren met verlies en dalende bezoekersaantallen. Ook moesten de inkomsten uit de horeca omhoog. Dat is nog steeds niet gelukt, constateren B en W van Franekeradeel. De Koornbeurs stuurde onlangs een brief naar de raadsfracties waaruit dit blijkt. De recessie speelt het theater parten: hierdoor lukt het niet om meer bezoek te genereren. Er zijn wel meer activiteiten van verenigingen, zoals afgesproken in het verbetertraject, maar de huuropbrengst daarvan is te laag om de kosten te dekken. De negatieve ontwikkelingen baren het college zorgen. Het lijkt er niet op dat De Koornbeurs snel kostendekkend kan draaien. Voor 2012-2014 heeft het theater om 55.000 euro extra subsidie gevraagd om de exploitatie rond te krijgen. Bovendien wil het theater 25.000 extra structurele subsidie. Het college beraadt zich op de subsidieaanvraag, maar in de brief aan de raad is het vrij negatief over de situatie. De problemen bij de Koornbeurs worden 17 maart besproken in de raadscommissie.

 

bron: Friesch Dagblad

error: Bericht Beveiligd!