Franekeradeel bezuinigt op nieuw beleid

gemeenteFraneker (LC) – Franekeradeel heeft de komende jaren geen geld voor nieuw beleid. Dat staat in de gemeentebegroting voor 2010. Ook voor groot  onderhoud is geen budget.

Komend jaar komt de gemeente nog rond, maar in de jaren daarna verwacht de gemeente een tekort dat in 2013 oploopt tot bijna €1,2 miljoen. De gemeente neemt pas concrete bezuinigingsmaatregelen na de raadsverkiezingen, volgend jaar maart.

error: Bericht Beveiligd!