Franekeradeel krijgt 2,1 miljoen euro uit Waddenfonds om toeristen te trekken

gemeentehuisstreetviewFraneker – Franekeradeel krijgt 2,1 miljoen euro uit het Waddenfonds voor het programma Kanaalzone. Dat werd vandaag bekend. Met het programma Kanaalzone wil de gemeente meer toeristen naar Franeker en omgeving trekken en de regionale economie versterken.  Door de bijdrage van het Waddenfonds komt de realisatie van het programma  een stap dichterbij. “Een mooie impuls voor Franekeradeel”,  vinden wethouders Thiadrik Twerda (recreatie en toerisme) en Joop Bekkema (ruimtelijke ordening en verkeer).

Financiering

In totaal vroeg de gemeente 5,5 miljoen euro bij het Waddenfonds aan.  De bijdrage van 2,1 is te laag om het totale programma Kanaalzone van  20 miljoen  te realiseren. De gemeente gaat nu met de provincie Fryslân in gesprek over andere mogelijkheden om het programma rond te krijgen. Ook de gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het programma en de financiering ervan. In de begroting wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 4,6 miljoen vanuit de gemeente.

Programma Kanaalzone: Franeker als Waddenpoort

De uitvoering van het programma Kanaalzone moet de stad Franeker zowel over het water als de weg beter bereikbaar maken. Ook de sterke punten van de stad moeten beter zichtbaar worden. De stad Franeker heeft als voormalige universiteitsstad, met haar historische binnenstad en ’s werelds oudst werkende planetarium toeristen veel moois te bieden. Dat is lang niet altijd zichtbaar en toegankelijk voor toeristen. Met extra aanlegplaatsen langs de historische bolwerken wil de stad boottoeristen verleiden om aan wal te komen. Daarnaast wordt ingezet op extra promotie en marketing. Het programma Kanaalzone kwam tot stand in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uit de gemeente, Het Friese Merenproject en de provincie Fryslân,

Waddenpoort

Franeker wil zich ontwikkelen tot ‘Waddenpoort’. Waddenpoorten leveren een bijdrage aan de toeristisch en recreatieve sector in de waddenregio. Om ‘Waddenpoort’ te worden, geldt een aantal eisen. Zo moet Franeker goed toegankelijk en bereikbaar zijn. Ook moeten toeristen weten wat er in en rondom Franeker en het waddengebied te beleven is