Franekeradeel: politie controleert bij basisscholen

schooldrukte_3-200x125Franeker – In de maand oktober 2009 gaat de politie alle basisscholen in de gemeenten Harlingen en Franekeradeel een bezoek brengen. Er wordt gecontroleerd op het gebruik van kinderbeveiligingsmaatregelen in de auto en het verkeersgedrag rondom de school.
De regelgeving is hierin duidelijk. Heeft het kind nog niet de lengte van 1.35 m dan moet er gebruik worden gemaakt van een goedgekeurde stoelverhoger.

Met betrekking tot het verkeersgedrag wordt gelet op parkeren. Klachten hierbij zijn het parkeren op het trottoir/groenstroken of in bochten, waardoor er gevaar of hinder kan ontstaan rondom de scholen. De mogelijkheid bestaat dat burgers die hun kinderen met de auto naar school brengen zich hiervan niet bewust zijn. De politie geeft hierbij aan dat verkeersveiligheid voor een ieder van belang is. Daarom is het soms verstandiger de auto zodanig te parkeren dat daardoor geen overlast/hinder ontstaat. Dit betekent dan dat de auto iets verder weg geparkeerd moet worden.

Naast het parkeren wordt er ook geklaagd over de snelheid van auto’s. Ook hier moeten bestuurders rekening mee houden in verband met overstekende kinderen. De politie gaat dan ook bij de scholen controleren op snelheid.