Franekeradeel richt zich op Noordwest Fryslân.

Franeker – “Franekeradeel richt zich op de vorming van één bestuurskrachtige gemeente voor de regio Noordwest Fryslân.” Dit stelt het college van burgemeester en wethouders aan de raadscommissie voor in een conceptmissie. In de vergadering van 21 april aanstaande spreekt de raadscommissie zich hierover uit.

Het gemeentebestuur wil met een nieuwe missie de koers uitzetten voor de ontwikkelingen op middellange en lange termijn. Zo staat de gemeente voor een aantal uitdagingen zoals krimp, vergrijzing, meer taken bij de lokale overheid en bezuinigingen. Franekeradeel wil aan haar maatschappelijk opdracht blijven voldoen. Het college ziet een mogelijkheid door zich te richten op de vorming van één bestuurskrachtige gemeente voor de regio Noordwest Fryslân. De missie gaat verder in op de visie van de gemeente op wonen, werken en voorzieningen.

Franekeradeel liet eerder al samen met de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Harlingen een onderzoek doen naar de gevolgen van demografische ontwikkelingen in Noordwest Fryslân.

error: Bericht Beveiligd!