Franekeradeel verdient pluim

Franeker – (lc) Franekeradeel verdient een pluim voor de manier waarop ze verpaupering van panden te lijf gaan. Dit schrijven Doarpswurk en vier woningbouwcorporaties twee jaar na de start van hun project om ‘rotte kiezen’ aan te pakken in het noorden van de provincie.Het project verdient een vervolg, want door bevolkingskrimp in Friesland en elders in het land, blijft verpaupering een groot probleem. De projectgroep gaat proberen bij het Waddenfonds geld los te weken.