Friese energiepremie voor woningeigenaren

Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Huizenbezitters kunnen tot maximaal € 2.400 krijgen voor energiebesparende maatregelen. De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken. Dat levert lagere woonlasten op, betekent minder CO2-uitstoot en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw. Er is voor de komende drie jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar. De energiepremie is op initiatief van de VVD tot stand gekomen. De energiepremie wordt gefinancierd uit het programma ‘Wurkje foar Fryslân’.

Investeren in banen en duurzame energie staan hoog op de agenda. Juist voor energiebesparing liggen er kansen. Het mes snijdt aan twee kanten volgens gedeputeerde Hans Konst. “De energiepremie verlaagt de kosten voor energiebesparende maatregelen. Dat levert huiseigenaren direct een lagere energienota en meer wooncomfort op. Tegelijkertijd kunnen Friese installatie en bouwbedrijven aan de slag. We verwachten dat huizenbezitters voor ruim € 50 miljoen gaan investeren. Bijvoorbeeld in spouwmuurisolatie, dakisolatie of een zonneboiler. 10.000 woningen zijn over drie jaren energiezuiniger.”

Particuliere woningeigenaren kunnen maximaal € 2.400 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Dat geldt voor het nemen van vier energiebesparende maatregelen. Voor één energiebesparende maatregel is er een energiepremie van € 350. Een woningeigenaar ontvangt € 800 voor twee maatregelen en € 1.500 voor drie maatregelen. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minimaal één jaar oud zijn en minimaal één jaar bewoond. En er gelden minimale oppervlaktes per maatregel.

Gevel-, dak- en vloerisolatie komen in aanmerking voor de Friese energiepremie. Ook spouwmuurisolatie, HR++ glas inclusief kozijn en zonneboilers komen in aanmerking. Zonnepanelen zijn niet in deze subsidieregeling opgenomen.

Vanaf 1 november 2013 kunnen woningeigenaren een aanvraag indienen. De regeling loopt af als het subsidieplafond is bereikt. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.snn.eu  of 050 – 5224924. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur

“Wurkje foar Fryslân” De Friese energiepremie is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van 300 miljoen (de Nuon middelen) in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân willen we op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaan we voor economische structuurversterking. Het doel is om 1600 tijdelijke arbeidsplaatsen in Friesland te creëren tot en met 2016. En 2500 tot 5000 vaste arbeidsplaatsen in 2020. Hoe we dat gaan doen kunt u lezen in de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan

 

error: Bericht Beveiligd!