Froonacker en Van der Veen & Kromhout publiceren Cyber-/datarisk ‘infozine’

Froonacker en Van der Veen & Kromhout publiceren Cyber-/datarisk ‘infozine’ voor de Noordelijke zakelijke markt

Van der Veen & Kromhout Registeraccountants en Belastingadviseurs en Assurantiebedrijf
Froonacker investeren de komende jaren sterk in het beheer van cyber- en datarisico’s. Niet alleen voor beide bedrijven zelf maar juist ten behoeve van het advies en ondersteuning richting de klanten.

In samenwerking met de partners van NLG Groep, een verband van onafhankelijke intermediairbedrijven in Nederland, wordt deze maand een informatief magazine uitgegeven met als primaire doel de bewustwording van organisaties en directies te vergroten.

Het behoeft geen toelichting meer dat de risico’s van cybercrime en datalekken een enorme weerslag hebben op organisaties, particulieren en de economie. Door de aanstaande wijziging van de Europese privacy wetgeving (GDPR/AVG) worden eisen gesteld aan bedrijven en instellingen verder aangeschroefd en neemt het boeterisico verder toe.

De hoogste tijd dus om de bewustwording te vergroten en relaties te informeren. Hiertoe heeft Froonacker met NLG in Van der Veen & Kromhout een partner gevonden waarmee het ‘veelkoppige monster’ op een multidisciplinaire manier kan worden aangepakt. Dat is de enige manier om effectief de risico’s te beperken en de gevolgen, na de openbaring er van, te bestrijden. ‘Bij het voltrekken van een risico is het van belang dat diverse specialisten hun rol pakken. Daarbij moet je denken aan forensische accountants, IT specialisten, privacy advocaten maar ook communicatie deskundigen en cyberschade experts’ aldus Douwe Bergsma van Van der Veen & Kromhout. ‘Maar voorkomen blijft beter dan genezen, dus onderstrepen wij het belang van IT audits zeer’.

‘Technische en organisatorische preventie gecombineerd met adequate verzekeringsoplossingen zijn daarbij op dit groeiende risicogebied van levensbelang’ vult directeur Anne Bergsma van Froonacker aan. ‘Het is met cyber- en datarisico’s niet de vraag of je aan de beurt komt, maar wanneer. Je kunt dan maar beter als bestuurder de nodige maatregelen en dekking hebben getroffen om de schade te beperken’.

In het informatieve magazine zijn, naast inhoudelijke artikelen van Van der Veen & Kromhout en Froonacker, ook feiten & cijfers, een interview met Aleid Wolfson (voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens AP) en twee concrete cases van cyberrisk verzekeraars AIG en Chubb te lezen. De cases beschrijven recentvoorgevallen schadegevallen door ransomeware en datalekken.

Het magazine is te vinden op https://www.froonacker.nl/cyberrisico/cyber-en-datarisicos.

Van der Veen & Kromhout Accountants en Belastingadviseurs is een onafhankelijke maatschap van accountants en belastingadviseurs, met vestigingen in Drachten, Gorredijk en Joure. Bij Van der Veen & Kromhout werken ruim 110 professionals voor cliënten uit het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector, vrije beroepen en non-profitsector. Met een nuchtere aanpak en nauwe betrokkenheid helpen onze vakmensen de ondernemer graag verder op het gebied van accountancy en audit, alsmede bedrijfseconomisch en fiscaal advies. Want Van der Veen & Kromhout snapt best dat de ondernemer zich bezig wil houden met wat hij het allerliefst doet: ondernemen.

Assurantiebedrijf Froonacker is ruim 50 jaar actief als onafhankelijk adviseur en intermediair op het gebied van risicobeheer, verzekeringen en pensioenen. Er werken 23 goed opgeleide professionals vanuit het kantoor in het centrum van Franeker. Het aan Froonacker gelieerde ABF Assuradeuren is als volmachtbedrijf bevoegd om namens verzekeringsmaatschappijen zelfstandig aanvragen te accepteren, polissen op te maken en schades te behandelen. Hiervoor worden hoge kwaliteits-, deskundigheids- en integriteitseisen aan het bedrijf gesteld. Froonacker is partner van NLG, in premie omzet nummer 4 van de Nederlandse markt van het onafhankelijk intermediair.

error: Bericht Beveiligd!