Froulju foar Froulju volgen cursus voor het goede doel SLVHF

Dinsdag, 19 mei was een gezellige en actieve avond in Tzum. En dat alles voor het goede doel: Samenloop voor Hoop! Froulju foar Froulju loopt met een team mee in de estafette op 26 en 27 juni as. in Franeker om al vast geld in te zamelen voor de Kankerbestrijding volgden 10 dames en 12 heren een reanimatietraining.

Deze werd vol enthousiasme verzorgd door de dames van de Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân (Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting). Het cursusgeld voor deze avond wordt door hen overgemaakt naar KWF Kankerbestrijding afdeling Franeker

De dames Strikwerda en Dijkstra hebben hun schitterende locatie De Showroom in Tzum voor deze gelegenheid kosteloos beschikbaar gesteld. Ook zorgden zij voor de koffie en de thee en een heerlijke versnapering. Alles voor het goede doel.

Op deze manier werd gezamenlijk het nuttige met het aangename verenigd. Aan het eind van de avond gingen alle cursisten naar huis met een diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Zowel de dames van De Showroom in Tzum, van de Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân als de dames van Froulju foar Froulju verkopen ook de kaarsenzakken voor Samenloop voor Hoop (zie www.samenloopvoorhoop.nl/franeker/  (SLVHF: SamenLoop Voor Hoop Franeker)

 

Ook kunt u terecht hiervoor bij de contactpersonen van bovengenoemde dames:

www.deshowroom.nl
www.reanimatieonderwijsnoordwestfryslân.nl
www.frouljufoarfroulju.nl

 

 

error: Bericht Beveiligd!