foto Ans Hofstra

Fryslân Ferbynt Dei  in Archeologisch Steunpunt Wijnaldum op zaterdag 22 juni.

Fryslân Ferbynt Dei is een nieuwe traditie. Deze dag worden vrijwilligers  in het zonnetje gezet. Het is een soort nieuwe, Friese feestdag voor verenigingen.

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum is normaliter altijd open via sleuteladressen maar wil graag meedoen en haar deur wijd open zetten om de mooie nieuwe expositie te kunnen tonen.

Dit kan echter niet zonder toezicht.

Daarom deze oproep: wie helpt ons uit de brand en wil die dag gedurende 2 uurtjes een oogje in het zeil houden? Tijdvak in overleg: 10-12.00; 12.00-14.00; 14.00-16.00

Kennis van de expositie is niet nodig, interesse is meegenomen. Kijk ook maar eens op onze pagina van de erfgoedvrijwilliger website: https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/vacature/help-mee-om-het-verhaal-van-archeologisch-wijnaldum-te-vertellen/

Belangstelling? Graag een belletje naar 06-24125539 of mail naar archeologischwinaam@gmail.com