FTC Heeft “BALLON” over banen geplaatst *video*

Franeker – Met ongeveer 30 vrijwilligers het tennis winterseizoen veilig stellen en de banen die normaal in de openlucht staan, gezamenlijk “overkoepelen” dat was het motto! Normaal gesproken word er  in het  winterseizoen getennist in Bloemketerp, maar door de verbouwing van de overdekte banen tot Monkey Town moest de vereniging FTC iets anders doen! en hoe! Met vereende krachten is het resultaat prachtig geworden en staat er de meest moderne “tijdelijke” overkoepeling van dit moment. De “ballon” overkoepelt drie banen.

Piet van der Henne maakte de volgende impressie