Gedeputeerde Poepjes presenteert aanpak van Harinxmakanaal

Gedeputeerde Staten komt eind 2013 nog met een kostenplaatje om het van Harinxmakanaal geschikt te maken voor grotere schepen. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaf inzicht in een offerte tijdens een CDA-werkbezoek. Scheepswerf Talsma in Franeker was op 31 oktober jl. de plek waar ondernemers, onderwijs en politici elkaar ontmoetten rond het thema werk. Om precies te zijn: werken in de techniek. Het lokale CDA in Franekeradeel en Harlingen en de Provinciale Statenfractie van het CDA organiseerden het werkbezoek.

Offerte voor een dieper van Harinxmakanaal
Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) was naast raadsleden uit Franeker en Harlingen én de statenfractie van het CDA aanwezig. Het idee van het uitdiepen van het kanaal, is dat de bedrijvigheid in het Westergogebied, waaronder Franeker en Harlingen, gestimuleerd wordt. De investeringen variëren van een louter het opknappen van slechte oevers, tot het volledig uitdiepen van het kanaal inclusief het aanpassen van moeilijke bochten. De bedragen van de offerte die Poepjes presenteerde liggen tussen de € 10 en € 105 miljoen.

Unieke aanpak Vakcollege Techniek Anna Maria

Het tweede deel van het bezoek bestond uit een presentatie van scholengemeenschap Anna Maria van Schurman in Franeker over het Vakcollege Techniek. De AMS zegt, bij monde van directeur Riemersma dat de school aansluit bij de wens van leerlingen en ouders. “We hebben veel leerlingen die met de handen willen leren, ook na het VMBO. We geven ze met het Vakcollege een kans om ook na het VMBO door te gaan voor een MBO-diploma.” Het Anna Maria van Schurman werkt hierin samen met technische bedrijven in een convenant en enkele ondernemers waren op 31 oktober aanwezig.

Wurk meitsje fan wurk

Het CDA-bezoek in Franeker past bij de aanpak om in crisistijd te zoeken naar samenwerking. De christendemocraten noemen dit mei-inoar wurk meitsje fan wurk (samen werk van werk maken). Daarbij komt de kernwaarde van het CDA naar voren: een duurzame aanpak door samen kansen te creëren. Zo’n 30 aanwezigen waren in de kantine van Talsma deelgenoot van de gesprekken, waarbij de helft van de bezoekers géén politicus was.

Voor meer info over het van Harinxmakanaal:
Statenlid Henk van der Veen: 06-53932583

Voor meer info over samenwerking tussen technisch onderwijs en  ondernemers:
Statenlid Teus Dorrepaal: (06) 206 96 774

Sietske Poepjes biJ Scheepswerf Talsma

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!