Gemeente draagt bij voor behoud en promotie van ‘Franekers’

Het ‘Genoatskap foar ut behoud van ut Franekers’ ontvangt van de gemeente Franekeradeel een financiële bijdrage voor het behoud van en activiteiten voor promotie van de Franeker variant van het Stadsfries. De vereniging in oprichting ontvangt een eenmalige subsidie van € 1.750,-

Behoud van het “Franekers”

De stichting in oprichting “’Genoatskap foar ut behoud van ut Franekers’ heeft december 2015 een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage voor het behoud van “het Franekers”.  Zij willen hiertoe activiteiten gaan ondernemen die ervoor zorgen dat het Franekers als stadsfries behouden blijft. Dit moet in 2016 resulteren in een taalgids en in 2020 in een Franekers woordenboek. Daarnaast wil de stichting activiteiten gaan organiseren in breder verband zoals een dictee-, opstel- en dichtwedstrijden.  Uiteraard in het Franekers.

Met oog op de aanstaande fusie met buurgemeenten stelt het college deze subsidie beschikbaar om ook het belang van “ut Franekers” als stadstaal te levend te houden.