Gemeente is beschuldigingen Klaver beu

Franeker – Na de zoveelste beschuldiging van de heer Klaver aan het adres van wethouder Miedema over het vestigingsbeleid van de supermarkten in Franeker, is de maat vol. Burgemeester Fred Veenstra geeft aan dat het tijd wordt dat er een einde komt aan deze slepende kwestie. Hoewel er geen enkele reden bestaat tot twijfel aan de integriteit van wethouder Miedema en raadslid De Bok, heeft de burgemeester het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de kwestie.

Het onderzoek moet duidelijkheid scheppen over de voortdurende beschuldigingen van de heer Klaver aan het adres van wethouder Miedema en raadslid De Bok. Burgemeester Veenstra ziet het als zijn taak om een zorgvuldig en neutraal feitenonderzoek in te stellen en hiermee voor eens en altijd duidelijkheid te geven richting raad en samenleving over de integriteit van beide heren.

De burgemeester heeft eind vorige week een persoonlijke en vertrouwelijke brief van de heer Klaver gekregen. Naar aanleiding daarvan heeft hij meteen een afspraak met de heer Klaver gemaakt. Tot zijn verbazing leest hij deze week een ingezonden brief van de heer Klaver in de Extra, met diverse aantijgingen aan het adres van wethouder Miedema en raadslid De Bok. “Hoe vertrouwelijk en persoonlijk is het dan. Dit verdient geen schoonheidsprijs”, aldus de burgemeester.

Hoewel de heer Klaver al meerdere malen de integriteit van wethouder Miedema aangaande de supermarktkwestie aankaartte, heeft dit tot nu toe nergens toe geleid. Klaver heeft wethouder Miedema in het najaar van 2008 opgeroepen om voor de rechtbank een getuigenverklaring af te geven, maar tot dusver heeft de wethouder hier niets meer van vernomen. Er is geen aanklacht gekomen. Na de zoveelste beschuldiging, moet het onderzoek van de BING eindelijk duidelijkheid bieden over de supermarktkwestie.

error: Bericht Beveiligd!