Gemeentelijke erepenning voor Gaele Groen

Gaele Groen (64) heeft op donderdag 18 december de erepenning van de gemeente Franekeradeel ontvangen. Burgemeester Veenstra overhandigde de penning na afloop van de raadsvergadering. Gaele Groen heeft gedurende zo’n 25 jaar verslag gedaan van onze raadsvergaderingen. Hij heeft daarmee de gemeentepolitiek jarenlang dichtbij de mensen gebracht. Daar wilde de gemeente graag haar waardering voor uitspreken.

Gemeentepolitiek toegankelijk voor inwoners

Gaele Groen deed ongeveer 25 jaar verslag van de raadsvergaderingen in de Extra, weekblad voor Franeker, Harlingen e.o. Met zijn verslagen informeerde hij inwoners van Franekeradeel uitgebreid over de gemeentepolitiek. Hij maakte het toegankelijk voor de mensen. Hoewel niet iedereen zich altijd kon vinden in zijn analyses, werd zijn werk enorm gewaardeerd.

Erepenning

Het gemeentebestuur wil de waardering voor het werk van Groen uitspreken met de toekenning van de gemeentelijke erepenning. De penning wordt uitgereikt aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze nuttig hebben gemaakt voor de gemeente of gemeenschap. Op hun eigen werkterrein, op het terrein van kunst, cultuur of wetenschap of op andere wijze.

Freelance journalist en leraar geschiedenis

Gaele Groen deed zijn raadsverslagen voor de Extra naast zijn reguliere baan. Hij was leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs tot hij twee jaar geleden vervroegd met pensioen ging. Ook was hij freelance journalist voor andere media, waaronder Omrop Fryslân. Op dit moment is hij nog steeds freelance journalist. Wel is hij gestopt met zijn raadsverslagen voor de Extra.

burgemeester Fred Veenstra overhandigt Geale Groen de erepenning.

Foto: Joachim de Ruijter

Geale Groen