Gemeentelijke Inzamelactie groenafval 2011

Franeker – In de periode van 31 oktober tot en met 21 november 2011 wordt een inzamelactie voor groenafval gehouden in de gehele gemeente, Wat is groenafval? Als groenafval wordt geaccepteerd: takken en struiken e.d. met een stamdiameter van maximaal 10 cm, niet langer dan 4 meter en maximaal  8 m³  per aansluiting.

Aanbieden groenafval

Het groenafval wordt iedere dag vanaf 7.30 uur opgehaald. Het groenafval kunt u los aanbieden, het kleine groenafval zoveel mogelijk gebundeld niet in zakken of dozen. Het groenafval moet worden aangeboden aan de openbare weg zodanig dat de vrachtauto erbij kan. Levert dit gevaarlijke situaties op dan kan in overleg worden besloten om het van het erf te halen, de vrachtauto moet wel op het erf  kunnen komen.

Aanmelden

Het aanbieden van groenafval binnen de bebouwde kom hoeft niettelefonisch te worden gemeld. De gehele route wordt gereden. Het aanbieden van het groenafval buiten de bebouwde kom moet wel telefonisch worden gemeld op telefoonnummer 0517 380380.

Routes

Maandag 31 oktober binnen de kom: Kaatsbuurt / Sexbierumerplan

Woensdag 2 november binnen de kom: Pietersbierum / Sexbierum

Vrijdag 4 november binnen de kom: Pietersbierum / Sexbierum en de Getswerderdyk van Franeker

Maandag 7 november binnen de kom: raneker Binnenstad / Bloemketerp / Wilhelminabuurt / Stationsbuurt / Industrieterrein-Oost / Industrieterrein-Zuid / Ten zuiden Leeuwarderweg en ten noorden Salverderweg / Bangabuurt / Schalsumerplan / Arkens en straat Parallelweg / Tzummerweg / Langhuis / Harlingervaart

Woensdag 9 november binnen de kom: Boer / Dongjum / Firdgum/ Ried / Tzummarum

Vrijdag 11 november buiten de kom: Boer / Dongjum / Firdgum/ Ried / Tzummarum

Maandag 14 november binnen de kom: Buurt ’t War / Witzens / Buurt Oostwoudstraat / Buurt Parklaan / Harlingerweg / Vliet en Tuinen e.o. / Frisia / Professorenbuurt / Noorderbleek / Hertog van Saxenlaan / Industrieterrein West

Woensdag 16 november binnen de kom: Achlum / Herbaijum / Hitzum / Peins / Schalsum / Tzum / Zweins

Vrijdag 18 november buiten de kom: Achlum / Herbaijum / Hitzum / Peins / Schalsum / Tzum / Zweins en Franeker de wegen Salverderweg 63 t/m 71 / War / Harlingerweg / Kie / Kiesterzijl / Lutjelollum / Lutjelollumerweg / Hitzumerweg /  Tzummerweg / Leeuwarderweg

Maandag 21 november binnen en buiten de kom: Oosterbierum en Klooster-Lidlum en de wijken Hamburgerrak en Zuid in Franeker.