Geslaagde partnergesprekgroepen bij dementie in gemeente Waadhoeke 

Overbelasting mantelzorgers

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Door de vergrijzing wordt de groep met een vorm van dementie de komende 20 jaar steeds groter en er komt dus steeds meer zorg te liggen bij de partners. Omgaan met dementie is een ingrijpend proces, waarin men steeds op zoek is naar een nieuwe balans. In dat proces kan het enorm waardevol zijn om ervaringen uit te wisselen, te praten met anderen die hetzelfde doormaken. Een van de deelnemers vertelde; “Ik vond het moeilijk om naar de bijeenkomst te komen maar nadien ben ik geïnspireerd om door te gaan, ik heb veel geleerd en ervaringen uitgewisseld”

Vanuit vier organisaties namelijk; Netwerk Dementie Fryslân, Gebiedsteam gemeente Waadhoeke, Alzheimercafé Noordwest Friesland en Connexa (voormalig De Skûle Welzijn) ontstond in 2021 het initiatief voor de gespreksgroepen voor partners. Inmiddels zijn er totaal 5 gespreksgroepen georganiseerd in Sint Annaparochie en Franeker en in september 2023 start er weer een nieuwe groep in de gemeente Waadhoeke.

Op 15 juni was er in Franeker een speciale bijeenkomst over het succes van deze samenwerking in de gemeente Waadhoeke. Jantine Albada, casemanager dementie vertelde over de effecten bij de deelnemers en ook een deelnemer vertelde over haar eigen ervaring. Vanuit Netwerk Dementie Fryslân  is men bezig om dit initiatief ook elders in de provincie op te zetten.

Een van de deelnemers: “… De herkenning doet met goed. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje, ook al is het bij iedereen verschillend…

Voor meer informatie over de partnergespreksgroepen voor partners van mensen met dementie kunt u contact opnemen met Petra van der Zee, coördinator centrum mantelzorg Connexa petra@connexa.nl 06-38180814

error: Bericht Beveiligd!