Gezellige Dag van de Mantelzorg

Afgelopen vrijdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg in Keningstate te Franeker.

De belangstelling was groot waardoor er een wachtlijst ontstond. Om iedereen in de gelegenheid te stellen toch van het aangeboden programma te kunnen genieten is besloten om op zaterdag 11 november hetzelfde programma nogmaals aan te bieden en wel in De stadsherberg te Franeker.

Het Steunpunt Mantelzorg kijkt terug op twee geslaagde en gezellige middagen waar ruim tachtig mantelzorgers aanwezig waren. Het programma bestond uit een heerlijke high tea en de theatervoorstelling: “Achter de voordeur: Gluren bij de buren”. De theatervoorstelling was geschreven en gespeeld door Anne Bo Joostema en ging over mantelzorgers in verschillende situaties en daardoor ook voor iedereen herkenbaar.

Vanaf de Dag van de Mantelzorg kan ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering 2017 worden aangevraagd. Deze waardering bestaat uit een geldbedrag van 50 euro welke door de gemeente Franekeradeel beschikbaar wordt gesteld. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u ophalen bij De Skûle Welzijn, de balie  van het gebiedsteam of downloaden via de website van het Gebiedsteam Franekeradeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!