Gladde wegen… KIJK UIT !

gladFraneker – BERICHT VAN DE GEMEENTE

Sneeuw zo voor de kerstdagen is heel mooi….. maar geeft wel de nodige overlast voor het verkeer.
De collega’s van de buitendienst zijn dag en nacht in touw

 met gladheidsbestrijding om voor u de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te maken en houden.
Ze zijn in de weer met sneeuwschuivers en zoutstrooiers.
Helaas is door de aanhoudende sneeuwval en vorst het niet altijd mogelijk om alle wegen constant sneeuwvrij te houden.
Wij vragen uw begrip hiervoor en verzoeken u om -als u de weg op moet- uw snelheid aan de situatie op de weg aan te passen.

Hieronder nog enkele tips bij sneeuw en gladheid:

Tips
– Pas uw snelheid aan, aan de omstandigheden op de weg. Zo kunt u ongelukken voorkomen;
– Let extra op bij kruispunten;
– Let extra op bij gemeentegrenzen of op de aansluitende weg wel of niet is gestrooid;
– Parkeer uw auto recht in de straat, zodat de strooiauto’s er goed langs kunnen;
– Neem ruim de tijd voor uw reis;
– Probeer zo min mogelijk te remmen, maar rem af op de motor, bij remmen slipt uw auto sneller.

Waar strooien de ploegen?
De eerste routes die de ploegen strooien, zijn de hoofd- en ontsluitingswegen in Franeker en de dorpen, de wegen die aansluiten op de Provinciale- en Rijkswegen en een aantal fietspaden. Bij aanhoudende vorst wordt ook op de overige wegen gestrooid, dit gebeurt tijdens de normale werktijd. Afhankelijk van de situatie kan het daarom wel eens een of twee dagen duren voordat alle wegen gestrooid zijn. De bruggetjes worden handmatig met “zoet zand” gestrooid

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!