Groei en Bloei afd. Franeker houdt herfst workshop

Groei en Bloei Afdeling Franeker houd op 3 oktober een Herfst workshop en tevens planten en stekken ruil.De workshop begint om 14.00 uur. Bij de Familie Sinnema aan de Nesserlaan 2 in Witmarsum. Opgave kan tot en met 29.september bij afketolsma@waslicht.nl of 0517-591326.De kosten zijn voor leden 25.00 euro en niet leden 27.50.

De workshop staat onder leiding van Afke Tolsma en Rinske Wiersma..

Parallel aan de workshop is er een planten en stekken ruil.Deze begint om 13.30.

De planten graag oppotten en voorzien van de naam.Het ruilen gebeurt onderling en met gesloten beurzen.

Mocht u wel wat willen ruilen maar heeft zelf geen planten om in te brengen ook andere tuin gebonden zaken of vruchten etc. kunnen in gebracht worden.Voor de planten en stekken ruil is geen opgave nodig.

Voor de herfstworkshop graag de bijdrage op rekeningnummer; Nl 18 Rabo 3204.69.883 t.n.v.KMTP afd.Franeker.

error: Bericht Beveiligd!