Sjoerd Burggraaff en Maarten de Bok met de twee oude gevelstenen (foto: Marinus Bokhorst)

HCF ontvangt schenking twee oude Franeker gevelstenen

Een aantal jaren geleden ontdekte de Franeker uitgever Dingeman van Wijnen op de website van een antiquair in Utrecht twee oude Franeker gevelstenen. Hij vond de ondernemers Sjoerd Burggraaff en Maarten de Bok, respectievelijk links en rechts op de foto, bereid het terughalen van deze historische stenen financieel mogelijk te maken. Gistermiddag kwamen deze twee heren naar het oude stadhuis om de stenen aan het Historisch Centrum Franeker (HCF) te schenken. 

De linker steen, met als tekst “Uitbreiding Vrouwenafdeeling anno 1891. Ir. W.W. Wichers Wierdsma, burgemeester”, werd in 1891 geplaatst bij de uitbreiding van de Vrouwenafdeling van het Krankzinnigengesticht, welke in 1934 weer is afgebroken. De steen is daarna geplaatst in de nieuwbouw aan de Vijverstraat, die in de jaren 80 van de 20e eeuw is gesloopt. De gevelsteen rechts heeft als tekst “10 Juli 1889 De eerste steen gelegd door J. Mulder, waarn. Burgemeester en oud-regent van dit gesticht”. De datum van 10 juli 1889 komt overeen met de bouw van de afdeling op de hoek van de Voorstraat en Vijverstraat van het Krankzinnigengesticht, toen de voormalige Armenschool werd gesloopt en er nieuwbouw plaatsvond. Het was de eerste uitbreiding sinds het begin van het gesticht in 1869. J. Mulder was van 1850-1865 en van 1884-1885 regent/bestuurslid van het gesticht.