Henk Krol op bezoek bij Gezondheidscentrum Het Want Franeker

Dinsdag 7 maart kwam en delegatie van partij 50PLUS onder leiding van Henk Krol naar Gezondheidscentrum Het Want in Franeker.

De delegatie bestond uit de kandidaten Henk Krol, Maurice Koopman, Theun Wiersma, Rob Goedhart, Willem Terpstra en Dick de Vries. Vanuit de statenfractie waren Jan Waterlander en Pietsje Spijkstra aanwezig. Bedoeling van de ochtend was discussie voeren met ouderen en met diverse zorgaanbieders die zich met ouderenzorg bezig houden.

Ook aanwezig waren ouderen die wekelijks een vitaliteitstraining volgen en vertegenwoordigers van huisartsen, Patyna en stichting welzijn ouderen en diverse zorgaanbieders van Het Want.

De  delegatie werd ontvangen door Siebren Wielinga, praktijkmanager van Het Want. Hij vroeg Henk Krol bij de aftrap van de discussie hoe het nieuws van het CBS was gevallen inzake cijfers over de financiële positie van ouderen. De heer Krol gaf aan dat de interpretatie van de cijfers zorgvuldig moet gebeuren en je daar niet zomaar conclusies aan kunt koppelen. 

Minder regels en meer tijd voor de patiënt, investeren in preventie en zorg voor ouderen, betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Vervolgens gaf de heer Wielinga een voorzet om de discussie te beginnen. Hij noemde de regelzucht van zorgverzekeraars en overheid waar zorgaanbieders veel last van hebben. Regelzucht wat nauwelijks bijdraagt tot betere zorg en er voor zorgt dat zeker een derde van de behandeltijd op gaat aan administratie voeren. Dit is bijzonder frustrerend voor de therapeut, want die wil zorg bieden in de behandeltijd.

Een andere onderwerp dat aangestipt werd is dat er veel gesproken wordt over preventie, meer bewegen voor ouderen, zelfstandig blijven wonen, maar dat er weinig tot geen geld voor wordt uitgetrokken. Dat hierbij de overheid/gemeente naar de zorgverzekeraar wijst en andersom. Er is geld voor beschikbaar maar wie wil het uitgeven?

Ook werd gesproken over het eenzijdig opstellen van contracten door zorgverzekeraars. Als zorgaanbieder krijg je niet de mogelijkheid afspraken te maken om zorg op maat te bieden in jouw werkgebied, tarieven zijn al jaren bevroren en niet onderhandelbaar. Een patiënt lijkt een soort rekengemiddelde te worden, wat mag een patiënt kosten? Het gevoel van ‘bij het kruisje moeten tekenen’ is erg sterk onder zorgaanbieders.

Partij 50PLUS was het eens met de opmerkingen van de zorgaanbieders. Minder regels en meer tijd voor de patiënt, investeren in preventie en zorg voor ouderen, betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. En een contract is iets wat je samen opstelt en het is juist voor de zorg goed dat men kijkt wat er lokaal speelt. 

Wat beweegt ouderen?

Na deze discussie ging men in groepjes verder in gesprek over wat de aanwezigen bezig houdt.

Vervolgens was het tijd om in actie te komen. Een hele groep aanwezigen ging de oefenzaal in. Ze konden meedoen met de groep ouderen die iedere week een vitaliteitstraining doet o.l.v. fysiotherapeut Boudewijn Vos en Ben van der Harst, ervaringsdeskundige. Deze training heeft als insteek ouderen fit te houden en de gezellige noot ontbreekt zeker niet.

Vooraf dacht men dat deelname een makkie zou zijn. Na de tijd werden er wel wat zweetdruppels weggeveegd en kwam de opmerking ‘ik wist niet dat daar ook spieren zaten..’

Tijdens de afsluitende lunch ging men verder met elkaar in gesprek. Het Want kijkt terug op een geslaagde ochtend en opperde dat dit soort bijeenkomsten met zorgaanbieders en ouderen vaker moet plaatsvinden.

error: Bericht Beveiligd!