Herontwikkeling voormalige locatie Vlietstra in Franeker

De plannen voor herontwikkeling van het terrein van het voormalige schoonmaakbedrijf Vlietstra in Franeker, dat eind 2020 door de Akkerman Investgroup werd aangekocht, worden binnenkort gepresenteerd aan omliggende bewoners en bedrijven.

Op de locatie aan de Harlingerweg, met de markante schoorsteen, is een lange tijd sprake geweest van de ontwikkeling van een Aldi supermarkt. In september 2019 oordeelde de Raad van State echter dat de gemeente in haar recht staat om deze plannen niet toe te staan. 

De ontwikkelaar Akkerman Investgroup welke ook bekend is van de ontwikkeling van wonen en werken industrieterreinen in Dronrijp en Menaldum, is de afgelopen jaren druk doende geweest met de herontwikkeling en is voornemens woningbouw en levensloopbestendige appartementen op de locatie te realiseren. Dit alles onder de werktitel “Nij Fristho” als verwijzing naar de voormalige Fristho Meubelfabriek. “Er staat iets moois te gebeuren in Franeker. Deze voor Franeker markante locatie wordt een plek waar verleden, heden en toekomst samen komen in de vorm van moderne woningen en appartementen met een industriële uitstraling. Een unieke woonplek voor jong en oud”. Aldus ontwikkelaar Jan Harmen Akkerman. 

Op 20 januari 2023 organiseert de ontwikkelaar tussen 16.00 en 20.00 uur op de betreffende locatie aan de Harlingerweg 49 in Franeker een inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website www.nijfristho.nl

Over de Akkerman Investgroup

De Akkerman Investgroup is een jonge investeringsmaatschappij welke naast een portefeuille met ondernemingen in de ICT en mobiliteit eveneens actief is als projectontwikkelaar. Naast het ontwikkelen van wonen en werken locaties in Menaldum en Dronrijp beschikt de Akkerman Investgroup over een selectie vastgoed en ontwikkelingslocaties. De ontwikkeling van hoogwaardig en duurzaam vastgoed staat hierin centraal. Het werkgebied van de Akkerman Investgroup is met name Noord-West Friesland.

error: Bericht Beveiligd!