Historisch tijdschrift Franicker met eigentijdse uitstraling

Dat de studenten aan de universiteit van Franeker indertijd ook al geen lieverdjes waren, is te lezen in de nieuwste uitgave van Franicker. In dit historisch tijdschrift voor Franeker en omgeving leest u waarom de gouden valk op het Valckeniershuis vijf in plaats van vier tenen kreeg, welke sporen de Beeldenstorm 350 jaar geleden hier naliet en hoe kwakzalvers vanuit Franeker uiteenlopende kwalen met ‘wondermiddeltjes’ meenden te kunnen bestrijden. Voorts vindt u artikelen over de ‘zoete vruchten’ van 175 jaar Royal Steensma, de prentencollectie van Museum Martena en een artikel over Sicco van Goslinga, een diplomaat van Europees formaat die in Dongjum begraven ligt.

Deze en meer lezenswaardige artikelen staan in het vernieuwde tijdschrift Franicker, dat met een aantrekkelijk omslag, prachtige foto’s in kleur en een nieuwe lay-out een eigentijdse uitstraling heeft gekregen. Franicker is voor 4,95 te koop bij boekhandel Bruna, Primera, Museum Martena en De Doelen. Vrienden van de Stad Franeker krijgen het tijdschrift gratis thuisgestuurd. Kijk hiervoor op www.vriendenfraneker.nl