Historische fietsen collectie ‘Jellema’ naar Museum Velorama

De gemeente Waadhoeke is eigenaar van een collectie van 8 historische rijwielen. Omdat deze rijwielen nu alleen in de opslag staan, worden ze donderdag 24 november overgedragen aan stichting Velorama. Na de overdracht worden de fietsen waar nodig gerestaureerd en tentoongesteld in Museum Velorama in Nijmegen. 

De collectie is in 1928 aan een rechtsvoorganger van Waadhoeke, te weten de gemeente Franeker, geschonken door een veelkleurige inwoner van Franeker, de heer Jan Nicolaas Jellema. De fietsen zijn vervolgens onderdeel geworden van de collectie van het gemeentelijk museum. Zonder permanente plek in de expositie werden de rijwielen her en der in bruikleen gegeven voor exposities, onder andere vanaf 1964 bij Batavus in Heerenveen en ten slotte op Vlieland. Het was de Franeker rijwielhandelaar Van der Woude die ontdekte dat de fietsen eigendom van de gemeente waren. Dat resulteerde in de terugkomst van de fietsen in Franeker. Helaas staan de historische fietsen sinds 2016 bij de gemeente in opslag, omdat er geen ruimte is ze te exposeren. 

Werkgroep

Een groep initiatiefnemers uit Franeker, waaronder de heer Van der Woude, is in 2020 aan de slag gegaan om een passende bestemming voor de fietsen te vinden zodat ze weer aan het publiek getoond kunnen worden. Hun zoektocht kwam uit bij het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen. Velorama stelt zo’n 250 fietsen tentoon en heeft eenzelfde aantal in depot. De fietsen uit Franeker zullen waar nodig gerestaureerd worden en worden daarna in Velorama geëxposeerd. Daarnaast werkt de werkgroep samen met Velorama aan een virtuele tentoonstelling van de fietsen collectie via www.mobielerfgoed.nl.   

Collectie blijft bij elkaar

De werkgroep en gemeente vinden dat de collectie bij elkaar hoort te blijven. De collectie is het resultaat van een bijzondere verzamelaar uit Franeker die het vervolgens aan de mienskip heeft geschonken. Daarmee vertelt de collectie ook het verhaal van de stad Franeker en legt het een link met Waadhoeke. De collectie laat de ontwikkeling van de fiets zien in een tijdpad van zo’n 80 jaar (1820 – 1900). Daarnaast wordt verondersteld dat enkele van de fietsen wellicht van Fries fabricaat zijn wat de collectie nog meer een bijzonder regionaal karakter geeft.

Overdracht

Donderdag 24 november tekenen burgemeester Marga Waanders en een vertegenwoordiger van Stichting Velorama het overdrachtsdocument. 

error: Bericht Beveiligd!