Historische Hitzumer boomgaard geopend door burgemeester

De historische Hitzumer boomgaard herleeft en is officieel geopend door burgemeester van Zuijlen. In aanwezigheid van wethouder Twerda, Willem Scheepma van Wonen Noordwest-Friesland en dorpsbewoners. De nieuwe naam, ingestuurd en verkozen door de dorpsbewoners zelf, werd onthuld. “It Buorlân” werd daarmee de officiële benaming.

De boomgaard is een initiatief dat door Dorpsbelang Hitzum vanuit Dorpsvisie 2020 gestalte heeft gekregen. In deze dorpsvisie staat de wens voor een boomgaard beschreven, die voorkomt uit het feit dat in vroegere tijden er een omvangrijke boomgaard in Hitzum te vinden was. In deze tijd is de bijnaam voor de dorpsbewoners “Hitzumer Prommen” ontstaan. Nu heeft dit stukje voormalige volkstuin, en in een ver verleden de adellijke boomgaard van de Roorda’s, een passende nieuwe bestemming gekregen.

Voorzitter van Dorpsbelang Hitzum, Lysbeth Tuinstra schetste in haar toespraak het verloop van het project en bedankte voor de financiële ondersteuning van onder meer de gemeente, woningstichting Noordwest Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en de eigen windmolen vereniging van Hitzum Yn é Lijte.

Het ontwerp voor de boomgaard is gemaakt door dorpsbewoner Chris Kramer. Hij gaf in zijn toespraak een toelichting op het ontwerp van de boomgaard en de gebruikte planten en fruitbomen. In 2015 zijn tijdens de NL Doet dag de fruitbomen van oude rassen aangeplant en later is er ook een kruiden/bloementuin aangelegd en het toegangspad verhard. De fruitbomen zijn allen voorzien van een korf, wat het mogelijk maakt de weide natuurlijk te laten begrazen door kleinvee. Onlangs is de laatste hand gelegd aan het plaatsen van een prachtige picknickbank en een vuurschaal.

Er is veel werk verricht door vrijwilligers van het dorp. Samen tuinieren, het uitwisselen van fruit en groente en het samen recreëren in deze gezellige, groene en natuurlijke omgeving zullen het “Mienskip” gevoel in Hitzum weer ten goede komen!

error: Bericht Beveiligd!