‘ in naam van de burgemeester? ‘

Franeker – ‘Het zwembad Bloemketerp in Franeker moet gesloten of verkocht worden.’ Dit is het besluit van de gemeenteraad van Franekeradeel. Het schoolzwemmen en diplomawemmen moet beëindigd worden. Onze zwemclub F.Z.C.’54 kan niet langer voortbestaan en de vele activiteiten, die in het zwembad georganiseerd worden, moeten stoppen. Ondertussen heeft hetzelfde college de website www.franekeradeelactief.nl gelanceerd, om de bewoners van Franeker en omstreken bewust te maken van het belang van bewegen. Deze tegenstrijdigheid van de gemeente zorgde ervoor dat wij als actie comité van FZC’54 tijdens de Agrarische Dagen vroeg op pad gingen om Franeker te voorzien van spandoeken met pakkende teksten. Later op de ochtend, waren er jeugdleden actief en er stond een stand in de Dijkstraat om handtekeningen te verzamelen tegen de sluiting van het zwembad. Deze ludieke acties hadden het doel de bewoners van Franeker en omstreken attent te maken op de dwaze plannen van de “sportieve” gemeenteraad. Het uiteindelijke doel van deze acties is de  raad te  overtuigen dat het zwembad  moet blijven bestaan. De acties verliepen vlekkeloos, totdat rond het middaguur werd vernomen dat de spandoeken die ons comité opgehangen had uit de stad waren verwijderd. Natuurlijk lieten wij ons hierdoor niet uit het veld slaan, want al snel doken er weer nieuwe spandoeken in de stad op. Ook deze spandoeken werden niet door  een ieder getolereerd en ze  werden op slinkse wijze uit het stadsbeeld verwijderd. “ In de naam van de burgemeester” is wat we te horen kregen toen we de  bewuste persoon aanspraken, terwijl hij een spandoek wilde verwijderen. Deze persoon nam na enig commentaar van de vele medestanders weer de benen.  De acties lopen door tot 21 oktober dan worden de handtekeningen aangeboden aan de burgermeester. We kijken terug op een zeer succes volle dag. aldus de actie groep van FZC’54

error: Bericht Beveiligd!