Informateur stelt college voor van CDA met SAM en FNP

Informateur Fred Veenstra heeft zijn rapport over de mogelijke coalitie van Waadhoeke aangeboden aan het CDA. Hij heeft de winnaar van de verkiezingen, het CDA, voorgesteld om een coalitie met SAM en FNP nader te onderzoeken. Het CDA heeft zijn advies omarmd en het vrijdagmiddag 1 december gedeeld met de overige partijen.

Na de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag, heeft het CDA de heer Fred Veenstra gevraagd om als informateur voor hen aan de slag te gaan. In de voorbije week heeft hij met alle partijen gesprekken gevoerd. Op basis daarvan heeft hij een rapport geschreven. Veenstra’s voorstel voor de Waadhoeker coalitie is een samenwerking tussen het CDA, SAM en FNP. Op basis van de partijprogramma’s en de gevoerde gesprekken acht hij deze combinatie het meest kansrijk.

De belangrijkste argumenten voor de samenwerking zijn:

  • De partijen onderschrijven de werkwijze van het betrekken van de inwoners bij de beleidsvorming en –uitvoering.
  • Alle drie de partijen hebben een duidelijke visie op duurzaamheid.

Deze punten geven het CDA het vertrouwen dat er met een betrokken en toekomstgerichte aanpak in Waadhoeke gestart kan worden.

Vrijdagmiddag 1 december heeft de fractie van het CDA het coalitievoorstel bekend gemaakt aan de andere partijen. Daarmee zit het werk van de heer Veenstra er op; hij draagt het stokje over aan de heer Theo Joosten. Die zal als formateur de formatiefase die nu van start gaat, begeleiden. In deze fase zullen de beoogde collegepartijen met elkaar onderhandelen over de inhoud van het coalitieakkoord, de verdeling van portefeuilles en kandidaten voor het wethouderschap.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!