Informatieavond over Dementie/Alzheimer

op dinsdag, 16 mei 2023, is iedereen welkom in `de Rank` aan de Zilverstraat 36 te Franeker. Geloof je of geloof je niet en ben je geïnteresseerd, u/jij bent van harte welkom! Aanvang 19.30 uur. Geef je wel even op tot 15 mei via kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl ;

Waar gaat het over?

In onze geloofsgemeenschap zijn er goede contacten met mensen die te maken krijgen met dementie, en met hun naasten en dierbaren. Er is pastorale zorg, menselijke aandacht, er is pastorale samenwerking met professionele zorg. Het persoonlijk geloof en de vertrouwdheid met het kerkelijk leven blijven voor dementerenden belangrijke bronnen van kracht: Vaak zit het geloof diep geworteld en biedt het een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ook voor de naasten kan het geloof veel hulp en steun geven. De oude vertrouwde woorden, liederen en rituelen worden nog heel lang herkend en gebruikt.

Maar er is ook verlegenheid: op welke wijze bieden we goede ondersteuning, wat is de kern van de pastorale zorg bij mensen die met dementie en Alzheimer te maken krijgen, hoe kan onze kerk ‘dementie-vriendelijk’ zijn?

In onze bijeenkomst op 16 mei 2023 zal Detty de Jong ons meenemen in het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Die antwoorden worden zeker ook gevoed met de ervaringen van de naasten en dierbaren van hen die dementie hebben. Er is volop gelegenheid om van gedachten te wisselen, kennis met elkaar te delen en elkaar goede raad te geven. Dit alles met als doel: deskundige en liefdevolle aandacht en pastorale zorg.

Detty de Jong is diaken in de streekgemeente Bitgum e.o. en tevens bestuurslid van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), met in haar portefeuille ‘ dementie’

Opgave mag ook telefonisch via  0517- 393200  van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

error: Bericht Beveiligd!