Inloopbijeenkomst Groenprojecten Franeker

Op dinsdag 3 maart 2015 houdt de gemeente Franekeradeel een inloopbijeenkomst over vier groenprojecten in Franeker. In het voorjaar, de zomer en de herfst van 2015 worden deze projecten uitgevoerd. U bent van harte uitgenodigd.

Groenprojecten versterken groen en stadsbeeld

De gemeente wil het groen en de cultuurhistorische structuren in de stad versterken. Zodat ook in de toekomst inwoners en bezoekers van Franeker kunnen genieten van een groene stad. Daarvoor is het groenplan “Oanpakke en Opknappe” gemaakt. Vier groenprojecten moeten de groene karakteristiek van de binnenstad en een herkenbare groenstructuur daaromheen verbeteren. Het gaat om de volgende groenprojecten:

  • vernieuwen en herstellen van de bomen in de binnenstad;
  • renoveren en opwaarderen van het Sjaerdemapark (stadspark);
  • renovatie taluds bolwerken;
  • nieuwe aanplant langs de rondweg ter vervanging van de bomenrijen.

Programma inloopbijeenkomst

Wanneer: dinsdag 3 maart 2015 van 16.00 – 18.30 uur.

Plaats: gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker

Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u  uitleg over de uitvoering van de projecten. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.
Investering

De totale  investering voor de groenprojecten is 622.000 euro. De projecten maken deel uit van de Streekagenda die vanuit de provincie Fryslân wordt gesubsidieerd. De provincie Fryslân en de gemeente Franekeradeel betalen elk de helft van de kosten

groenplan Franeker

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!