Jouke Velstra

Innovatief omgaan met verzilting – college van Jouke Velstra

Zoetwater is onmisbaar voor de landbouw langs de Nederlandse kust, maar door het verdwijnen van gletsjers en droger zomers komt de aanvoer van zoetwater de laatste jaren in het gedrang. Er ontstaat verzilting. Wat zijn oorzaken en gevolgen van verzilting en hoe kunnen we daar op een vernieuwende manier mee omgaan? In zijn publiekscollege op 15 februari bij de Academie van Franeker gaat Jouke Velstra in op de meest recente bevindingen.

Bedreiging voor de landbouw
Verzilting is een bedreiging voor de landbouw aan de Nederlandse kust. Onder meer het IJsselmeer zorgde altijd voor genoeg toevoer van zoetwater, maar droge zomers uit de afgelopen twintig jaar maken duidelijk dat voldoende zoetwater geen vanzelfsprekendheid is. Daarom lopen er diverse onderzoeksprogramma’s, bedoeld om meer kennis op te doen en effectieve maatregelen te ontwikkelen. Jouke Velstra gaat in op de kennisontwikkeling van de afgelopen 20 jaar en de meest recente innovatieve ideeën. Hoe staat het met de zouttolerantie van gewassen? Kunnen zoetwaterlenzen die drijven op zout water in percelen, versterkt worden? Kan het waterbeheer van polders slimmer? Velstra combineert bevindingen uit praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek naar gezond en veilig water
Jouke Velstra is directeur en senior adviseur bij Acacia Water, een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de beschikbaarheid van schoon, gezond en veilig water. Ook is hij oprichter en ceo van Fixeau, een bedrijf dat vrijwel real time gegevens over water, bodem en gewas verzamelt voor waterbeheer. Velstra studeerde geologie en hydrologie en leidde de afgelopen 25 jaar diverse onderzoeksprojecten naar verzilting en de beschikbaarheid van zoetwater.

Het publiekscollege vindt plaats op 15 februari in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl