Is de VAS Franeker e.o. na 40 jaar uitgezwommen?

Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen heeft de gemeente Waadhoeke het zwembad ”Bloemketerp” onlangs teruggekocht en heeft daar aansluitend een onderzoek door de Fumo laten plegen. De Fumo is een organisatie die toezicht houdt of de regels wat betreft milieu en veiligheid worden gevolgd en zo niet advies geeft hoe dit dan wel moet, maar ook de bevoegdheid heeft om een bedrijf, hier het zwembad, te sluiten.

Uit dit onderzoek bleek dat er veel mankeert aan het gebouw en installaties, maar vooral aan de veiligheid van en in het zwembad.

Het is aan de gemeente Waadhoeke om te beslissen wat nu te doen.

Dat er een nieuw zwembad gaat komen staat wel vast, maar wat te doen met het oude zwembad? Sluiten is een optie en het voordeligst, maar wat zal er dan met de verenigingen, die iedere week gebruik van het zwembad maken, gebeuren?

Daarover kunnen wij kort over zijn: die houden op met bestaan! Vijf jaar of wellicht nog langer zonder te kunnen zwemmen, dat houdt de VAS= Vereniging voor Aangepast Sporten niet vol en ook de FZC = Franeker Zwem Club, niet.

De mensen die bij de VAS zwemmen hebben allemaal een chronische of langdurige ziekte, denk aan reuma, hartkwalen, diabetisch, Long Covid enz.

Zij hebben allemaal veel belang bij het zwemmen, door beweging in het warme water (30 graden) blijven ze fitter en gezonder en sommigen knappen er helemaal van op. Niet meer kunnen zwemmen betekent voor hen meer pijn, minder energie enz. en vooral ook het gemis van je sociale contacten. Mensen die chronisch ziek zijn, belanden vaak in een sociaal isolement, bij de VAS ontstaan hechte vriendschappen, je wordt gemist als je een keer niet komt en al gauw komt er een telefoontje met de vraag wat er aan de hand is.

Niet meer kunnen zwemmen betekent voor de gemeente Waadhoeke: meer vraag naar zorg en thuiszorg en grotere eenzaamheid onder de zieken, met als gevolg meer klachten en ziekte.

Als de gemeente besluit dat voor de komende jaren, tot het nieuwe zwembad gerealiseerd is, het oude zwembad op te knappen, zodat iedereen er weer veilig kan zwemmen, dan kunnen onze verenigingen blijven bestaan en zullen waarschijnlijk zelfs toenemen in ledenaantal. Nu is het water vaak net niet 30 graden en voor reumapatiënten betekent dat pijn, maar dan zal alles weer zijn zoals het moet en komen leden, die moesten afhaken vanwege te koud water en te koude douches, weer graag terug.

De Waadhoeke heeft als speerpunt in hun agenda: meer bewegen voor iedereen, ook voor de jeugd en jong volwassenen en zeker voor de ouderen met of zonder een chronische of langdurige ziekte. Bij sluiting van het zwembad, is dit speerpunt een leeg verhaal.

We hebben het nog niet eens over de zwemlessen gehad. Vijf jaar geen zwemlessen in Franeker e.o. betekent vijf keer driehonderd kinderen die niet leren zwemmen!!  Overal zijn de zwemlessen al volgeboekt, dus ergens anders zwemles volgen wordt een hele moeilijke opgave. Dit betekent dus dat zo’n 1500 of meer kinderen niet zullen leren zwemmen!

Al met al, zijn wij ervan overtuigd dat het zwembad “Bloemketerp” open moet blijven, u toch ook? Laat u dan horen op 11 juli 19.30 uur tijdens de gemeenteraadsvergadering. Draag een handdoek om uw nek als teken dat u voor het openblijven van het zwembad bent.

error: Bericht Beveiligd!