Jaap Auke Rienstra

Jaap-Auke Rienstra nieuw bestuurslid ‘Vrienden van Franeker’

De rasechte Franeker Jaap-Auke Rienstra is vanaf 1 januari jl. aspirant-bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de stad Franeker. Zijn voordracht heeft nog de instemming nodig van de leden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in april.
Jaap-Auke zal zich vooral met bouwzaken bezighouden.

Jaap-Auke (40) is werkzaam als strategisch accountmanager/acquisiteur voor het programma Werk en Ondernemen van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Maar hij is geboren en getogen in Franeker. Hij voelt zich dan ook zeer verbonden met de stad. Met zijn bouwkundige achtergrond en zijn korte lijnen met de overheid door zijn huidige baan, denkt hij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het bestuur.

‘Dat onze Vereniging zich inzet voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad is bekend, maar dat we ook iets vinden van zaken buiten de stadskern, daarvan is nog niet iedereen doordrongen’, aldus Jaap-Auke. Als voorbeeld noemt hij het behoud van de Fristho schoorsteen en de Draaismawerf of de vernieuwingen van en rond het station.

Verjonging

De ‘Vrienden van Franeker’, zoals de vereniging bekend staat, is steeds op zoek naar nieuwe leden. Daarbij vindt het bestuur verjonging van het ledenbestand belangrijk. Het bestuur hoopt daarom ook door de toetreding van Jaap-Auke dat een nieuwe generatie bekend raakt met de ‘Vrienden’. Om dat te bewerkstelligen is naast de website www.vriendenfraneker.nl ook een facebook– en een LinkedIn-pagina geopend.

Wil je de ‘Vrienden’ steunen en lid worden, stuur dan een mail naar  secretaris@vriendenfraneker.nl of vul het formulier HIER in.

error: Bericht Beveiligd!