Jacob Kooistra benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau *foto’s*

Meneer Jacob Kooistra uit Franeker is vandaag woensdag 22 augustus 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke. De uitreiking vond plaats bij Restaurant De Hege Wier te Leeuwarden waar meneer Kooistra zijn afscheid  ter gelegenheid van zijn pensionering vierde. 

Meneer Kooistra is vanaf 1969 werkzaam geweest bij de GGZ. Hij heeft zich hier jaren lang ingezet voor de zorg van psychiatrische patiënten. Hij heeft de zorg voor deze groep moeilijk in zorg te houden patiënten op de kaart gezet. Met verschillende initiatieven heeft hij dit gedaan. Zo was hij zeer betrokken bij het actief tot stand brengen van een hoogwaardige crisisdienst voor de GGZ en pleitte hij voor actieve ambulante behandeling. Ook door draagvlak te creëren bij collega’s en patiënten te motiveren om mee te doen aan het Mesifos onderzoek, heeft hij geholpen bij het aantonen dat beperking van medicatie bij beginnende psychose het functioneren van de patiënten enorm bevorderd.

Maar dat is nog niet alles. Buiten zijn werk bij de GGZ was meneer Kooistra ook als vrijwilliger actief bezig met deze doelgroep. Zo is hij al ruim 20 jaar bewindvoerder van een patiënt tot volle tevredenheid van de familie. Ook is hij jaren bestuurslid geweest van de Visclub van de GGZ zodat de cliënten actiever werden. Zijn professionaliteit heeft hij daarnaast ook bij Ypsilon ingezet. Hier ondersteunde hij de vrijwilligers die zich inzetten voor de familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose gevoeligheid.

Zijn collega’s spreken dan ook over meneer Kooistra “Een pionier voor de moderne GGZ” en “hij is een voorbeeld voor nieuwe medewerkers”. “Dag en nacht was hij bereikbaar voor psychiatrische patiënten in crisis en hij deed dit op een authentieke, persoonlijke manier waardoor de patiënten zich serieus genomen voelen en gesteund.”  Na zich jaren uitzonderlijk te hebben ingezet viert meneer Kooistra nu zijn pensioen met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto’s Joachim de Ruijter