Johannes Westra nieuwe voorzitter PC

Franeker – Heden is de heer Johannes Westra toegetreden tot de Koninklijke Permanente Commissie. De afnemende gezondheid van PC voorzitter de heer Minne Dijkstra is aanleiding om de commissie tijdelijk uit te breiden met een zesde commissielid. Het is de bedoeling dat de heer Westra na een korte inwerkperiode het voorzitterschap van de heer Dijkstra overneemt. Naar verwachting zal de overdracht van het voorzitterschap op 1 maart 2010 plaatsvinden.

De heer Westra (64) is allerminst een onbekende in de kaatswereld. Hij was als kaatser lang actief op het hoogste niveau en won onder meer tweemaal de PC, in 1968 en 1969. Hij is daarnaast van 1988 tot 1998 voorzitter geweest van de KNKB. De heer Westra, woonachtig in Beetgum, was tot zijn prepensionering bovenschools directeur van het openbaar onderwijs Menaldumadeel.

Koninklijke PC, Franeker, 11 januari 2010

error: Bericht Beveiligd!