kerstboom versnipperen - archieffoto

Jouw oude kerstboom levert geld op! Doe je ook mee?

Ook dit jaar organiseert de Gemeente Waadhoeke samen met wijk- en dorpsbelangen een kerstboominzameling. Dus kun jij je kerstboom op een afgesproken punt bij jou in de buurt brengen. De dorpen en wijken krijgen voor deze inzameling een vergoeding. De gemeente is er blij mee want met het centraal inzamelen van kerstbomen halen ze meer bomen op die op een milieuvriendelijke manier worden versnipperd.

Waar kun je terecht met je oude kerstboom?

In onderstaande lijst kan je nakijken waar je oude kerstboom heen kan brengen. De bomen worden de eerste week van januari op donderdag en vrijdag opgehaald. Voor datum, tijd en ophaalplek in jouw buurt kun je contact opnemen met jouw dorps- of buurtbelang.

Dorps-/Buurtbelang:

 • Achlum – Dorpsbelang Achlum
 • Baaium – Dorpsbelang Baaium
 • Berltsum – SBB
 • Bitgum – Feriening Doarpsbelang Bitgum
 • Blessum – Dorpsbelang Blessum
 • Boksum – Vereniging voor dorpsbelang Boksum
 • Deinum – Dorpsbelang Deinum
 • Franeker – Wijkraad Hamburgerrak
 • Franeker – Buurtvereniging Het Oosten
 • Franeker – Buurtvereniging Het Westen
 • Franeker – Buurtvereniging Arkens
 • Franeker – Breede Wijk Vertegenwoordiging Alvestêdewyk
 • Franeker – Wijkraad Professorenwijk
 • Franeker – It Stiselplak
 • Herbaijum – Dorpsbelang Kie, Kiesterzijl, Herbaijum
 • Hitzum – Dorpsbelang Hitzum
 • Ingelum – Dorpsbelang Ingelum
 • Marsum – Vereniging voor dorpsbelang Marsum
 • Menaam – Dorpsbelang Menaam
 • Minnertsga – Vereniging voor plaatselijk belang Minnertsga
 • Oosterbierum – Dorpsbelang Oosterbierum
 • Oudebildtzijl – Dorpsbelang Oudebildtzijl
 • Nieuwebildtzijl – Dorpsbelang Oudebildtzijl
 • Peins – Doarpsbelang Peins
 • Ried – Dorpsbelang Ried
 • Ritsumasyl – Buurtbelang Ritsumasyl
 • Schalsum – Dorpsbelang Schalsum
 • Sexbierum-Pietersbierum – Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
 • Skingen-Slappeterp – Dorpsbelang Skingen-Slappeterp
 • Spannum – Doarpbelang Spannum
 • Tzum – ‘t Spinneweb Tsjom
 • Tzummarum-Firdgum – Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum
 • Welsrijp – Doarpsbelang Wjelsryp
 • Wier – Stichting Doarpsrounte Wier
 • Zweins – Dorpsbelang Zweins

Worden er in jouw buurt geen kerstbomen ingezameld? Jammer, maar vragen dan vraagt de gemeente gebruik te maken van de volgende mogelijkheden:

 • Gratis inleveren bij de dichtstbijzijnde milieustraat
 • Kerstboom verknippen en in de groene biobak doen. Let op: resten van kerstboomversiering, of een boomstandaard of plastic pot horen in de grijze afvalbak
 • Aanmelden om op te laten halen tijdens de eerstvolgende takkenroute in januari. Aanmelden hiervoor kan via omrin.nl of via de app van Omrin. Bewaar de kerstboom bij je eigen huis totdat de boom opgehaald wordt
 • En natuurlijk het meest duurzaam: hergebruik je kerstboom. Als je een boom hebt met kluit dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om de boom in eigen tuin te plaatsen, of in een plantenbak of een pot.
error: Bericht Beveiligd!