Kaatsarena Sjûkelân bijna klaar voor de PC *foto’s*

Over precies een week is het weer tijd voor de PC, de 163ste editie! De belangrijkste kaatswedstrijd voor speler en publiek. Wie wil die wedstrijd, met een kleine 10.000 man publiek nou niet winnen?. De zestien parturen die strijden voor het hoogst haalbare op kaats gebied zijn bijna allemaal bekend. Morgen is nog de Keats-off. (donderdag 28 juli)

“Aanstaande donderdag vindt de Keats-off voor de PC plaats op It Sjûkelân in Franeker. Vier parturen binden met elkaar de strijd aan met als ultiem doel het verkrijgen van de 16e plaats op de lijst van de 163e PC. Het betreft de kaatsparturen die op 25 juli a.s. de plaatsen 16, 17, 18 en 19 van de KNKB-ranking innemen.

De wedstrijd begint traditie getrouw om klokslag 9.30 uur. De loting is ook alweer traditiegetrouw de maandags voor de wedstrijd, vanaf 18.00 uur in De Koornbeurs.

Ondertussen word de kaatsarena in gereedheid gebracht: