Kabinet gaat Regio Deal aan met Noardwest-Fryslân

Kabinet gaat Regio Deal aan met Noardwest-Fryslân, 20 miljoen euro voor werken aan kwaliteit van leven

De regio Noardwest-Fryslân diende eind 2022 bij het Rijk een aanvraag in voor een Regio Deal. De aanvraag van regio Noardwest-Fryslân gaat over het versterken van het woon- en vestigingsklimaat. Het draait daarbij om de brede welvaart en de kwaliteit van leven. Het kabinet heeft besloten om de aanvraag Regio Deal van Noardwest-Fryslân toe te kennen. De plannen kunnen verder uitgewerkt worden samen met de regionale partners. “Wij zijn erg blij met de beslissing van het kabinet. Dit geeft ons de mogelijkheid om nu daadwerkelijk met de plannen aan de slag te gaan,” aldus Marga Waanders, burgemeester Waadhoeke namens alle samenwerkingspartners. 

Wat is de Regio Deal?

Samen met de lokale en regionale overheden en regiopartners wil de Rijksoverheid de kracht van Nederlandse regio’s versterken. Daarvoor bood het Rijk de mogelijkheid om een Regio Deal in te dienen. Voor deze ronde Regio Deal was er een budget van € 284 miljoen beschikbaar gesteld. Regio Noardwest-Fryslân greep deze kans en diende eind 2022 een aanvraag in. Vandaag hebben we te horen gekregen dat we € 20 miljoen toegewezen hebben gekregen om het woon- en vestigingsklimaat te versterken. De uitwerking van de plannen neemt een aantal maanden in beslag. De drie hoofdlijnen waar we aan gaan werken zijn:

  • het versterken van de economische structuur
  • kwaliteit van leven voor de bewoners
  • zorg voor bodem, landbouw, landschap, waterbeheer en energie.

Wie hebben de deal aangevraagd?

De gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Belangrijke regiopartners uit onderwijs en bedrijfsleven ondersteunen de aanvraag. De gemeenten Waadhoeke en Harlingen vallen geheel onder de Regio Deal, voor Leeuwarden gaat het vooral om het gebied van de gemeente dat eerder onder Leeuwarderadeel en Littenseradiel viel. De aanvraag moest door één overheid ingediend worden, daarom treedt de gemeente Waadhoeke namens de vijf samenwerkende als penvoerder op. 

Wat heeft de regio Noardwest-Fryslân aangevraagd?

De regio Noardwest-Fryslân heeft een bijdrage van € 20 miljoen van het Rijk aangevraagd. De vijf overheden hebben de intentie uitgesproken om ieder een passend aandeel te leveren zodat voldaan wordt aan de cofinancieringseis van € 20 miljoen. Nu het Rijk de aanvraag heeft geaccepteerd wordt de benodigde cofinanciering vanuit de regio Noardwest-Fryslân concreet ingevuld.