Kerstbomen verzamelen en versnipperen 2015 *film*

Jaarlijks stelt de gemeente Franekeradeel een bedrag beschikbaar aan buurtverenigingen en dorpsbelangen voor het het organiseren van het kerstboomversnipperen. Zo ook dit jaar en wel op 7 januari. Onze cameraman Rinus Bouma was er dit jaar bij en wel in buurt “it Stiselplak”. Na het verzamelen, wat op zich een heel gedoe was, werd door de gemeente de bomen versnipperd, door een versnipperteam en kreeg elk kind voor elke boom een lootje. Na afloop werd er onder de loten die de kinderen ontvingen, 60 keer 1 euro verloot.

Tevens werd er chocolademelk geschonken en kreeg ieder bij het verlaten van de zaal nog een mandarijn mee naar huis. Kortom een leuke middag voor groot en klein.

Hiervan heb ik een filmverslag gemaakt